Siden tusenårsskiftet har rypebestanden minket kraftig i Nord-Trøndelag

Dramatisk nedgang

I 1999 ble det felt 67.000 liryper i Nord-Trøndelag, mens i 2015 var antallet nede i 18.000. Nå vil Miljødirektoratet gjøre grep og redusere jaktsesongen med to måneder.

Mindre ryper: Får Miljødirektoratet det slik de vil, får rypene være i fred i januar og februar fra 2017 fram til 2022. 

arkiv

LIERNE: Forslaget går ut på å frede rypa fra 23. desember. Dermed står hele vintersesongen i fare for å ryke.

Miljødirektoratet får støtte fra viltforvalter Paul Harald Pedersen i Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som informerer om at jaktuttaket har gått dramatisk ned – spesielt i Nord-Trøndelag.

– På landsbasis har jaktuttaket blitt redusert med 30 prosent, mens her i fylket ligger prosentandelen på over 50, forteller han.

Målinga som ligger til grunn for tallene er de tre siste rypegenerasjonene. Dette gjør rypene til en «nært truet» art på rødlista.

Ser vi på utviklinga over tid, ser det enda dystrere ut på rypene. Fra tusenårsskiftet har bestanden på lirypene minket med over 75 prosent.

– Det kan være mange grunner til nedgangen. Predasjon og klima spiller selvfølgelig inn, men det er også naturlig å redusere jaktsesongen, mener Pedersen.

Fjellstyret i Lierne mener at det finnes andre måter og løse bestandsproblemet på, og at forslaget virker å ha liten hensikt.

– Uttaket av ryper på vinteren er mye mindre enn på høsten, sier daglig leder Nils Vidar Bratlandsmo og viser til at bare én av sytten ryper i fjor ble fanget på vinteren.

Bratlandsmo foreslår heller å begrense fellingen på høsten, slik at totaluttaket blir jevnet ut, utover hele jaktsesongen.

Seksjonsleder for viltsekssjonen i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen, sier det er flere synspunkter på forslaget. Men at Miljødirektoratet står fast på sitt.

– Det er riktig at det blir tatt ut betydelig mye mindre ryper på vinteren. Men de rypene som har overlevd desember er viktige for å skape nye sterke rypegenerasjoner.

Miljødirektoratets forslag innebærer at det nord for Tysfjord i Nordland blir lovlig med snarefangst om vinteren. Dette hjelper ikke rypejegere i Lierne og Nord-Trøndelag for øvrig.

– Snarefangst er en lang tradisjon som står i fare for å forsvinne, om forslaget blir vedtatt, avslutter Bratlandsmo i Lierne Fjellstyre.