Gode halvårstall for Namdalens største bank

– Nærhet er nøkkelen

– Sparebankmodellen er fortsatt liv laga, slår banksjef Ole Anders Olsen fast. Sparebank 1 SMN befester sin posisjon både som bank og eiendomsmekler.

Økt vekst: Banksjef Ole Anders Olsen – her flankert av bedriftsrådgiverne Kjetil Mørkved (til venstre), Kjell Erik Strøm og Odd Ivar Løvhaugen – er fornøyd med utviklinga til Sparebank 1 SMN i Namdalen. 

Selger godt: Anders Jensen hos Eiendomsmegler 1 i Namsos. 

arkiv

NAMSOS: – Vi har hatt en vekst på 11 prosent på privatmarkedet i Namdalen så langt i år. Når vi vet at kredittveksten totalt på landsbasis ligger på 5-6 prosent, må det betegnes som svært bra, sier Olsen.

Ifølge ham har banken hentet inn like mange nye kunder i løpet av første halvår i 2016 som i løpet av hele fjoråret.

– Lokal tilhørighet er viktig for kundene. Vi forventer også nye kunder i løpet av andre halvår, når Danske Bank legger ned virksomheten i Namsos, sier Olsen.

– Hvordan er situasjonen på bedriftsmarkedet?

– Også der er nærhet viktig. Vi ser at bedrifter opplever det som greit å ha en lokal bank i ryggen. I Namdalen er vi forholdsvis skjermet for de store konjunkturendringene som har rammet andre områder i landet, sier Olsen.

Økte tap

Men ser vi på halvårsresultatet til Sparebank 1 SMN totalt, er det påvirket av nedturen i oljebransjen.

Banken fikk et resultat på 771 millioner kroner i første halvår i år mot 871 millioner i samme periode i fjor.

– Resultatet påvirkes av økte tap, i all hovedsak knyttet til oljerelatert virksomhet på Sunnmøre, sier konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN som likevel er fornøyd.

– Den underliggende driften i banken er god. Vi opplever en sunn og god vekst i finansiering av boliger. Veksten kommer selv om vi tidlig i år innførte strammere kredittpraksis.

– Økt markedsandel

Også avdelingsleder Anders Jensen i Eiendomsmegler 1 i Namsos – som inngår i bankkonsernet – er fornøyd.

– Vi har økt markedsandelen vår med seks prosent det siste året. To av tre brukte boliger som ble omsatt i Namdalen første halvår i 2016 ble solgt gjennom oss, sier Jensen.

Han legger til grunn tall fra Eiendomsverdi, som registrerer aktiviteten i hele det norske boligmarkedet.

– Av de 222 boligene som ble omsatt de seks første månedene solgte vi 146, sier Jensen.

Det tette båndet mellom bank og mekler er avgjørende for å lykkes, mener både banksjef Ole Anders Olsen og mekler Anders Jensen.