Fra bo- og servicesenter til skolestue

Det gamle bo- og servicesenteret blir skolestue

Til neste uke strømmer elevene inn i det gamle bo- og servicesenteret på Otterøya. Rektoren mener det skal gå bra – med riktig innstilling.

Halvert: I de midlertidig skolelokalene har de bare halvparten av arealet de hadde til rådighet på skolen. Fra venstre: Bernt Bendiksen og Anne Grete Hestvik. 

Utegym: Bernt Bendiksen ser lyst på å ha utegym på den nye volleyballbanen. 

På plass: Alt er på plass til skolestart. Roy Thorbjørnsen (til venstre) og Anne Grete Hestvik. 

arkiv

OTTERØYA: Det kommende skoleåret skal otterøyingene bruke de gamle lokalene på «heimen» til skole, ettersom skolen ombygges og rehabiliteres. Rektor Bernt Bendiksen synes ikke det er noe problem.

– Vi har gått fra 2.000 til 1.000 kvadratmeter, men alt handler om innstilling. Og vi ser mulighetene, ikke utfordringene, sier han.

Rundt 100 elever og 25 ansatte er ventet å entre de midlertidige skolelokalene på tirsdag og de gleder seg.

– Både ansatte og elever har hjulpet til med å flytte skoleutstyret og alle synes det er kjempespennende, sier Bendiksen.

Ville ikke til byen

Nå er alt på plass i de nye skolelokalene og de ansatte har jobbet der i fire dager allerede. De har ikke noen gymsal, men det ser de ikke på som noe problem.

– Vi har jo et fantastisk uteområde med både volleyballbane og fotballbane. Og på vinteren kommer vi til å ha skøytebane der, sier Bendiksen.

– Blir det ikke kaldt på vinteren da?

– Jo, men min erfaring er at det er verst for de voksne. Barna leker og har det gøy uansett, sier han.

Alternativet å flytte skolen til Heimen, var at barna kunne gå på skole i Namsos. Vaktmester, Anne Grete Hestvik, mener at det ikke ville vært en tilfredsstillende løsning.

– De elevene som bor lengst unna, ville jo måttet reise elleve mil til skolen, poengterer hun.

– Så vi måtte gjøre alt vi kunne for å slippe å reise til byen, legger Bendiksen til.