Namdal Settefisk AS og Bjørn Frisendal AS med redningsoperasjon

Ny drift på Nesset

De satser på ny drift på Nesset Sjømat. Denne gangen skal slakterivirksomheten sikres med råstoff produsert i egen bedrift.

NY SJEF: Kåre Devik, administrerende direktør i Namdal Settefisk AS, blir ny sjef på Nesset når det blir ny drift i Flatanger. 

Kjærkomment: Å skape nye arbeidsplasser i Flatanger – og å lykkes – er målet når det nå utarbeides en plan for ny drift ved det som tidligere var Nesset Sjømat AS. 

arkiv

FLATANGER: Det er en konstellasjon bestående av Namdal Settefisk AS og Bjørn Frisendal AS som nå har slått sine pjalter sammen med det mål å skape ny aktivitet på Nesset Sjømat – som ble slått konkurs 29. mars i år. Bjørn Frisendal AS var en av de store panthaverne i boet og overtok boet i fellesskap med Innovasjon Norge. I ettertid er Innovasjon Norge kjøpt ut og Frisendal har overtatt driftsbygningene.

Eiendeler er realisert

Namdal Settefisk AS har kjøpt innbo, løsøre og alt av maskiner fra Grong Sparebank, som også var panthaver i boet. De har også overtatt de to konsesjonene og ventemerdene i sjø etter Nesset Sjømat.

Bobestyrer Stein Aage Sørvik opplyser til NA at de to konsesjonene er solgt for 75.000 kroner. Administrerende direktør Kåre Devik i Namdal Settefisk ønsker ikke å si noe om hva de har betalt for innboet. Han vil heller ikke ut med noen sum på driftsbygninger.

– Men vi skal nå danne et eiendomsfirma som skal stå for drift av bygninger på Nesset. Dette firmaet skal eies med 50 prosent av Bjørn Frisendal AS og 50 prosent av Namdal Settefisk AS, opplyser Devik som skal lede bedriften.

Det er igjen Namdal Settefisk og Namdal Torsk AS – et helheid datterselskap av Namdal Settefisk AS – som skal stå for drifta av anlegget på Nesset.

Skal sikre ny drift

– Vi skal nå sitte ned og utarbeide en plan for drift på Nesset. Vi har tenkt å slakte torsk på anlegget. Vi har allerede råstoff tilsvarende 600 tonn med torsk stående i sjøen, sier Devik som legger til at torsken vil ha oppnådd slaktevekt i juli 2017.

I tillegg har Namdal Settefisk AS søkt om to nye konsesjoner utenfor Fosnes på til sammen 1.560 tonn.

Skaper arbeidsplasser

– Slik vil vi legge grunnlaget for å få til en grei tonnasje til Nesset. Det var jo tilgang på råstoff de forrige driverne slet med, bemerker Devik som tilføyer at de også har sikret seg en ventemerdekonsesjon på laks og ørret utenfor Nesset. Han ser for seg at det kan bli aktuelt å slakte også den fisken på Nesset.

Foreløpig kan ikke Devik si noe sikkert verken om hvor mye folk de vil trenge til å gjøre jobben på Nesset, eller når de kan være i gang med ny drift i Flatanger. Men han håper og tror at det skal skapes mange nye arbeidsplasser i kystkommunen.

– Det er meninga å starte så fort som mulig. Vi har tilgang på råstoff som kan bearbeides/slaktes på Nesset. Vi ønsker å lykkes med det vi holder på med, og vi ønsker å gi et eventuelt overskudd tilbake til lokalsamfunnet. Vi føler vi har funnet en god samarbeidspartner i Bjørn Frisendal AS, sier administrerende direktør Kåre Devik.