Blir første norske serviceselskapet som får landkjenning på Island

Troll inntar Island

Troll, KB Dykks nye servicebåt på 24 meter, startet fredag på sine drøye 850 nautiske mil rett vest til Island. Planlagt ankomst er tirsdag.

NYTT FARTØY: Troll ble levert og døpt for mindre enn to måneder siden, og oppdraget for islandske Arnarlax betyr et stort steg for hele KB Dykk og daglig leder Ola Krystad (med mikrofonen).Foto: Tom Lysø 

RETT VEST: Når Troll nå går drøye 850 nautiske mil rett vest til Island, betyr det bokstavelig talt nytt land og et stort skritt i utviklingen for det trønderske serviceselskapet KB Dykk. Foto: Tom Lysø 

arkiv

RØRVIK: – En veldig interessant avtale og et særs spennende oppdrag.

Det sier daglig leder Ola Krystad om kontakten med det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax nordvest på Island.

I juli var det dåp og overtakelse av det multifunksjonelle servicefartøyet Troll levert av Moen Marin. Etter innkjøring og en periode med diverse oppdrag i Midt-Norge, tar KB Dykk og ikke minst båtens besetning det store spranget: 1.100 år etter landnåmstida – den første store bosetningen av nordmenn på Island – skal Troll og KB Dykk gjøre seg gjeldende i fjorder nordvest på sagaøya.

– Dette blir noe helt nytt for oss og våre medarbeidere. Samtidig er vi veldig åpne for å utvide selskapets farts- og operasjonsområde, sier daglig leder. Fram til i dag opererer KB Dykk for ulike oppdragsgivere på strekninga Midt-Norge til Finnmark.

Omstilling

Serviceselskapet har de siste årene planlagt og iverksatt en storstilt omstilling; med investering fartøy og materiell, samt mer enn dobling av den faste staben. Per i dag teller virksomheten, som er et datterselskap i NTS ASA med hovedbase i Rørvik/Ottersøy, drøye 50 faste medarbeidere.

– Island er en havbruksnasjon i vekst. Landet ønsker næringa velkommen og vi i KB Dykk vil gjerne delta. Det i likhet med andre norske aktører som nå er inne på sagaøya, sier Ola Krystad.

I utgangspunktet vil oppdraget for Troll og besetninga være tidsbegrenset til cirka en måned. Konkret skal to anlegg settes ut i fjorder på nordvestsida av øya. Arnarlax er et relativt nystartet selskap med egen smoltproduksjon og tillatelse til produksjon av 15.000 tonn laks årlig. Selskapets aktiviteter skjer ut fra byen Bildudalur, og målet er vekst innenfor alle deler av produksjonen.

Om valget av nordtrønderske selskapet som samarbeidspartner sier produksjonsleder Gaute Hilling i Arnarlax:

– Vi fikk fine referanser på KB Dykk. Selskapet har medarbeidere med godt omdømme, kompetanse og erfaring. Og ikke minst er helt nye Troll på 24 meter en egnet båt til å gå over «fjorden», og for videre å kunne operere i de til dels værmessig tøffe lokalitetene, sier Hilling.

KB Dykk ved daglig leder takker i utgangspunktet for tilliten og oppdraget. Samtidig blir runden til Island en helt ny utfordring for både selskapet og besetningen. Avstanden fra dagens avgang i Molde til planlagt anløpshavn tilsvarer distansen Oslo-Bodø sjøveien.

Et steg videre

– Vi tar høyde for at dette kan bli ekstra krevende. Samtidig blir dette et oppdrag som bokstavelig talt vil bringe KB Dykk enda noen steg videre, mener daglig leder Ola Krystad ved avgangen for det 24 meter lange servicefartøyet Troll til Island.

For overfarten er den faste besetninga på fire forsterket med en leieskipper med nødvendig sertifikat. Og ikke minst har Troll fått godkjenning for utvidet fartsområde – og går rett vest med et lasterom stuet av tilpasset utstyr for den nye utfordringen på nordvestsida av Island.