Kirkelig fellesråd må hente inn mer penger

Kirkelig fellesråd må hente inn mer penger

Rådmannen vil holde tilbake pengestøtte fram til Lierne kirkelige fellesråd beviser at de vil ta grep for å bedre egen økonomi.

Mer å hente: Kirkelig fellesråd i Lierne har mangelfulle rutiner på innkreving av festeavgift på kirkegårdene. Nå vil rådmannen fryse pengestøtten til de får orden i sysakene. 

Nesten fornøyd: Rådmann Karl Audun Fagerli. 

arkiv

LIERNE: Det kommer fram i ei saksutredning rådmann Karl Audun Fagerli har sendt formannskapet.

Som Namdalsavisa skrev i mai, er rådmannen mektig lei av at fellesrådet ikke fakturerer for leie av gravplasser eller bruk av kirkas utstyr. Blant annet en minigraver som kommunen har bidratt med å kjøpe inn.

Hvor lenge denne praksisen har pågått, er det ingen som riktig vet. Fellesrådet fikk derfor klar beskjed i vår: Rydd opp og krev inn utestående penger. Hvis ikke kan de glemme kommunal støtte.


Lover bedring


Fagerli har videre påpekt at festeavgiften for gravplass er for lav og at fellesrådet utfører gratis stell av flere gravsteder fordi de ikke har rutiner for å fakturere de som benytter seg av denne tjenesten.

Kraftsalven fra Fagerli har åpenbart hatt en effekt, for i løpet av sommeren har fellesrådet gjennom en brevveksling med kommunen lovet bot og bedring på følgende punkter:

• Manglende innkreving av festeavgifter

• Størrelsen på festeavgiftene

• Provisjonsinntekter på salg av gravstøtter

• Timebetaling for utleie av minigraver


Ris bak speilet


«Men ingen redegjørelse om ordningen med betaling for sommerstell for private», påpeker Fagerli i sin utredning.

I sitt forslag til vedtak, råder imidlertid rådmannen politikerne til fortsatt å holde igjen penger til fellesrådet:

«For å få fortgang i tiltakene for å øke inntektene til Lierne kirkelige fellesråd, varsler Lierne formannskap at tilskuddet fra Lierne kommune til Lierne kirkelige fellesråd som er på kr 2.006.000.- for 2016, fryses fra 2017, inntil det er på stell både med oversikt over antall festegraver, rutiner for innkreving av festeavgifter og størrelsen på festeavgiftene, samt vurdering av og fastsetting av nye pris for utleie av minigraveren, herunder splitting av inntektene på h.h.v. lønn og driftskostnader/avskrivning av minigraveren», skriver Fagerli i sin innstilling.

– Jeg ønsker ikke å si så mye mer enn at nå har de sjansen til å iverksette det de har lovet gjennom flere år. Utover det viser jeg til min saksutredning, sier Fagerli til NA.

Formannskapet behandler saken torsdag.