x

– Jeg har ikke gjort det hun sier

På en dag der andre lærere ønsket elevene velkommen til et nytt skoleår, måtte læreren i slutten av 50-åra møte i Namdal tingrett, anklaget for seksuelle overgrep mot en åtteåring.

ADVOKATENE: Forsvarer Anders Kjøren hilser på bistandsadvokat Hege Bjørgum Skillingstad. Aktor, statsadvokat Jarle Wikdahl til høyre.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Tiltalen omhandler et tilfelle av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år. I den nye straffeloven er dette en krenkelse på nivå med voldtekt. Øvre strafferamme er inntil ti års fengsel.

I tingretten kjempet læreren fra Midtre Namdal for sin ære, og han framhevet gang på gang at han ikke har gjort det han er anklaget for.


Forklarte seg greit

Det ble avspilt et såkalt tilrettelagt avhør av den fornærmete jenta. Der forklarte hun seg greit om overgrepet og var klar på at «voksne skal ikke gjøre slike ting med barn».

– Hva tenker du om hennes forklaring? ville aktor statsadvokat Jarle Wikdahl vite da tiltalte ble utspurt.

– Jeg er veldig i stuss og vet ikke årsaken til at hun forteller det hun gjør, for jeg har ikke gjort det hun sier, sa tiltalte som antydet at han var på feil sted til feil tid. Han lanserte en teori om at han kunne ha «kommet borti» jenta mens han sov. Han uttalte i retten at jenta i dommeravhøret bar preg av å ha en pleasing-atferd, det vil si at hun sa det hun trodde den andre ville høre, og han var kritisk til måten dommeravhøret var utført på.

Forklaringene til både tiltalte og mor til jenta, avvek fra jentas egen forklaring om hva som skjedde natt til lørdag 30. januar.


Prøvde å være en venn

På spørsmål om hvilket forhold tiltalte hadde til jentas mor, svarte begge at han var en god venn. Tiltalte fortalte at han prøvde å hjelpe mora, som ifølge ham strevde med livet.

En lærer som jenta hadde hatt på skolen, bekreftet inntrykket av en heim med utfordringer. Skolen hadde allerede tatt opp barnets situasjon med barnevernet da overgrepet skal ha skjedd.

– Merket du endring i barnets atferd etter at overgrepet skal ha skjedd? spurte aktor læreren.

– Ikke til å begynne med, men omtrent halvannen uke etterpå kom reaksjonen med anfall av panikkangst. Hun både skrek og hyperventilerte, fortalte læreren i retten.

Saken fortsetter onsdag med blant annet fars vitneforklaring og prosedyrer.


Les også:

Lærer risikerer ti års fengsel

Læreren fra Midtre Namdal kan få inntil ti års fengsel dersom han blir funnet skyldig etter tiltalen. Tirsdag starter rettssaken i Namdal tingrett.

Les også:

Lærer siktet for sexovergrep

Politiet etterforsker alvorlige anklager om seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente som skal være utført av en lærer ved en skole i Midtre Namdal.