Styrer laksen med lys

Riktig lysbruk kan kontrollere appetitt, kjønnsmodning og styre laksen unna det verste lusebeltet.

LYS STYRER LAKSEN: - Med Poseidon D600 LED undervannslys fra NorseAqua trenger man ikke eget skap på merden, sier daglig leder Lars Berg-Hansen. Foto: Kjell Eivind Grande  Foto: Kjell Eivind Grande

arkiv

TRONDHEIM: NorseAqua AS og samarbeidspartner SBS Teknikk AS i Brønnøysund lanserer under Nor-Fishing konseptet Poseidon D600 LED-lys. De siste månedene har NorseAqua brukt «best practice»-eksempler og erfaringer fra norsk laksenæring til å innrette det nye lyskonseptet.

– Når vi besøker lakseprodusenter langs Norskekysten ser vi mange og ulike eksempler på hvordan de bruker lys, og med svært ulik effekt. Poseidon D600 er utviklet for at oppdretteren enklere skal kunne bruke lys til å øke sine produksjonsresultater, sier daglig leder Lars Berg-Hansen i NorseAqua.


Unngår stress

Flere lakseoppdrettere bruker allerede i dag lys til å booste appetitten hos fisken, redusere sannsynligheten for at fisken blir kjønnsmoden for tidlig og styre hvor dypt fisken står i sjøen. Flere mener at mer lys gir økt tilvekst. Andre rapporterer at brå endringer, særlig hvis lysmengden øker raskt, kan gi stressreaksjoner og tap av appetitt.

– Dette har vi tatt med oss inn i utviklingen av Poseidon D600. Ved strømstans vil lyset dimme opp fra 5,7 prosent til 100 prosent i løpet av 30 minutter. Det forhindrer stress og sikrer god fiskevelferd, forteller Berg-Hansen.


Lys mot lus

Som en av innovatørene innen lusebekjempelse i norsk havbruksnæring, har NorseAqua sammen med SBS Teknikk AS utviklet det nye lyskonseptet spesielt med tanke på lakselusa. Diodene til Poseidon er plassert slik at man får spredning av lyset i nærmest hele vannsøylen. Jo dypere fisken svømmer, jo sterkere vil fisken oppfatte belysningen.

– Dette trigger fisken til å søke dypere i sjøen. Poseidon D600 er dermed et nyttig verktøy også i lusebekjempelse, mener Berg-Hansen.


Plug and play

Den store forskjellen på det nye lyskonseptet og flere andre lyssystemer, er at Poseidon D600 har driverne integrert i lyset.

– Du trenger ikke lenger plundre med eget skap på merden. Her er det bare å koble til strøm og ta lyset i bruk, sier Berg-Hansen.