Første skoledag med over 50 elever ved

– Det økende elevtallet gir oss en ny optimisme

Oppvekstsenteret i Austafjord har for første gang på seks år over 50 elever.

Vokser: Austafjord oppvekstsenter har hatt 43, 44, 39 og 48 elever de siste årene. Ved første skoledag onsdag telte elevene ved oppvekstsenteret 53. Her er årets tiendeklasse sammen med kontaktlærer Martine Hestad og rektor Knut Arne Valø. 

Første skoledag: Første klasse, Austafjord oppvekstsenter. Veslemøy Wigdahl, Marie Aletta Hansen, Heidi Valø, Alvilde Hatland og Petter Ulsund. 

arkiv

AUSTAFJORD: – Dette skyldes nok flere ting, sier rektor Knut Arne Valø, som på elevenes første dag på skolebenken kan fortelle at elevtallet har vokst betraktelig siden sist skoleår.

– Flere unge familier etablerer seg i skolekretsen, og vi kan også takke en del arbeidsinnvandring for det voksende antallet elever.


– En god trend


Til sammen begynte sju nye elever ved skolen i høst, hvorav fire av dem er førsteklassinger. Vi må se tilbake til skoleåret 2009/2010 for å finne et samlet elevtall på over 50.

– Trenden viser at det går rette vegen, sier rektoren, som allerede nå kan forutse videre vekst neste skoleår.

For til tross for at dette skoleårets tiendeklasse er større enn den har vært på ei god stund, og hele ti elever går ut til våren, ser det så langt ut som at det blir en vekst på én elev neste år.

– En bedriftsleder vil helst ha flere kunder, og sånn tenker jeg også. Vi skal fortsette å gjøre en god jobb for at folk skal vite at det er fint å komme hit for å gå på skole, smiler Valø, som tror elevtallet kommer til å holde seg på over 50 de neste årene.

– Det å være flere elever har stor betydning for elevene selv. I 2014 hadde vi bare fem elever på ungdomsskolen, og da skjønner jeg at folk stilte spørsmål. Nå er det noe helt annet, sier han, og forteller at fjoråret var et merkeår for dem med sin satsing på Ungdomstrinn i utvikling.

– Vi fikk nødvendig skolering og veiledning på området som har gjort at vi har utviklet oss til en bedre skole.


Veksten gir optimisme


Valø håper at det arbeidet de har gjort ved oppvekstsenteret har bidratt til veksten, men påpeker samtidig at Vikna generelt er en kommune i vekst.

– I mange kommuner går det motsatt veg, og elevtallet ved bygdeskoler synker, sier han, og skryter samtidig av samarbeidet med engasjerte og ivrige foreldre og barnehagen, som ligger like ved skolen og har over 25 barn.

Valø forteller at det framover er mye som skal skje ved oppvekstsenteret.

– Vi har mange planer for bygningsmassen og uteområdet. Det neste som står for tur er oppussing av skolekjøkkenet, sier Valø og smiler.

– Det økende elevtallet gir oss en ny optimisme, og det er artig å kunne vise at vi vokser. Vi har ikke plassmangel, men det er jammen like før.