BANGSUND

Sa ja til butikkplanene på Bangsund

UTVALG SIER JA: På denne tomta er det tenkt at den nye Prix-butikken skal ligge. Nå skal reguleringsplanen opp i Namsos kommunestyre. 

arkiv

BANGSUND: Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos kommune brukte i sitt møte onsdag ikke mange minuttene på å anbefale reguleringsplanen som skal legge til rette for etablering av ny butikk på Bangsund.

Møtet i utvalget varte i 15 minutter og da var også reguleringsplanen for Otterøy gravlund godkjent.

Utvalget valgte å se bort fra innsigelsene fra Statens vegvesen og gikk inn for at det reguleres tomt til butikkformål i tilknytning til bensinstasjonen på Bangsund.

Om kommunestyret går inn for det samme, vil det bli gjennomført mekling i regi av Fylkesmannen. Om Namsos kommune og Statens vegvesen ikke blir enige i meklingsforhandlingene, vil saken bli avgjort av departementet.