Vil ha læreren fengslet

Ubetinget fengsel i 16 måneder, samt 120.000 kroner i oppreisningserstatning. Slik lyder påstandene i saken mot læreren fra Midtre Namdal.

FENGSEL: Statsadvokat Jarle Wikdahl ba Namdal tingrett dømme læreren til ubetinget fengsel i 16 måneder. Bistandsadvokat Hege Bjørgum Skilingstad ba retten idømme en oppreisningserstatning på 120.000 kroner til hennes klient.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Namdal tingrett har i to dager behandlet saken som går på kvalifisert seksuell handling mot barn under 14 år, der en lærer fra Midtre Namdal har stått tiltalt.

Saken startet i Namdal tingrett tirsdag, med aktors innledningsforedrag etterfulgt av tiltaltes forklaring. Læreren nektet kontant å ha gjort det han er beskyldt for.


Enkeltstående tilfelle


Det var ifølge tiltalen natt til lørdag 30. januar i år at overgrepet skjedde, heime i moras dobbeltseng i Namsos. Tiltalen omhandlet et enkeltstående tilfelle av det som i den gamle straffeloven ville gått under betegnelsen beføling. I den nye straffeloven kan den såkalte voldtektsparagrafen tas til anvendelse ved en slik type overgrep.

Det ble opplyst i retten at en ransaking heime hos læreren ikke har ført til relevante funn. I det ligger det at det for eksempel ikke er gjort funn av pornografisk materiale på mannens pc.

Tirsdag ble et tilrettelagt avhør av den fornærmete åtteåringen avspilt for tingretten. Jenta forklarte seg greit om det læreren skal ha gjort mot henne ifølge tiltalen. Også jentas mor avga vitneforklaring tirsdag.

Onsdag ble brukt til ytterligere vitneførsel. Blant annet forklarte far seg om jentas situasjon forut for hendelsen, hvordan hun reagerte på det som skjedde og hvordan det går med henne nå.

Det var til far jenta fortalte om det angivelige overgrepet, og det var far som anmeldte saken til politiet. Tiltalte ble pågrepet sent samme kveld. Da befant han seg heime hos mora.


Ba om frifinnelse


Mot slutten av en lang dag i retten slapp advokatene til med sine påstander.

Statsadvokat Jarle Wikdal, sakens aktor, sa at sakens tema var om tiltalte er skyldig i å ha begått en kvalifisert seksuell handling mot åtteåringen eller ikke. Han pekte på at jentas forklaring virket troverdig og mente at sakens beviser holder for en domfellelse. Wikdahl la ned påstand om at læreren dømmes til et år og fire måneders ubetinget fengsel, samt å betale saksomkostninger.

Hege Bjørgum Skillingstad som var bistandsadvokat for den fornærmete åtteåringen, la ned påstand om at tiltalte dømmes til å betale en oppreisningserstatning på 120.000 kroner.

Forsvarer, advokat Anders Kjøren, mente at både aktor og bistandsadvokaten la seg på et altfor høyt straffenivå. Selv ba han om at hans klient ble frifunnet både for fengselsstraff og at han slapp å betale oppreisningserstatning.

Saken tas nå opp til doms. Rettens administrator Helge Johan Kaasbøll, opplyste at dom i saken faller torsdag om ei uke.