- Mange har blitt snillere når de er på fest

Forebyggende innsats mot ungdom er høyt prioritert under årets martna.

Trygge rammer: Et samarbeid mellom flere kommuner og etater skal gi ungdommen trygge rammer under årets Namsosmartna. Fra venstre: Cathrin Gulstad, Kirsti Sæther, Simon Sanka Jensen, Roger Skjærvik, Lene Viken, Jørn Opdahl, Jan Greiff, Steinar Lyngstad, Line Andreassen og Marit Andreassen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: I mange år har flere kommuner og etater i distriktet samarbeidet om å gi ungdommen trygge rammer under Namsosmartnan. Slik blir det også i år.

– Det kommer til å bli det samme opplegget som i foregående år, med mange voksne som går i gatene og passer på at ingen blir utsatt for uheldige hendelser, sier ungdomskontakt og SLT-koordinator i Namsos kommune, Cathrin Gulstad.

Målet er å være tilgjengelig for de som trenger det.

– Vi skal være oppsøkende, men folk kan også ta kontakt med oss ved behov, sier Gulstad.

Festivalgeneral Jørn Opdahl mener at tiltaket har vært en ubetinget suksess.

– Jeg er overbevist om at det har hatt en kjempeeffekt. Det er mange vakter i gatene og på tivoliet, og vi er stolt over jobben ungdomskontaktene gjør, sier han.


Positiv utvikling


Politiet vil ha ekstra bemanning under Namsosmartnan, og vil vektlegge oppfølging av mindreårige som drikker.

– For oss er det viktig å følge opp de sakene vi får, både når det gjelder å varsle foreldre og eventuelt ta bekymringssamtaler der vi ser det er behov, sier Roger Skjærvik i politiet.

Namsosmartnan har lenge vært en debutarena for alkoholinntak, men politiet har sett ei kraftig bedring i de siste årene.

– Lenge var debutalderen svært lav, men den har heldigvis økt. Mange har endret drikkemønster og blitt snillere når de er på fest, forteller Skjærvik.

Dette merkes særlig godt på voldsstatistikken i distriktet.

– På kun tre år ser vi at antall alhoholrelaterte voldsepisoder har blitt halvert, og det er vi veldig glade for, sier Skjærvik.

Også ungdomskontaktene ser den samme tendensen.

– Det drikkes mindre alkohol og det er mindre synlig beruselse blant ungdommen, sier Gulstad.


Foreldre må stille opp


Samarbeidsutvalget håper nå at foreldrene stiller opp og er sitt ansvar bevisst.

– Vi ønsker at foreldre har jevnlig kontakt med ungdommene sine, og at de er tilgjengelige og kjørbare hvis det skulle skje noe. Det er viktig å bevisstgjøre både foreldre og ungdommen, sier Gulstad.

Utvalget ønsker å bidra til å skape en god opplevelse for alle som kommer til byen.

– Vi håper at alle skal få en trygg og fin martna, og da må vi samarbeide, sier Gulstad.