Ønsker seg folkemøter uten filter

Steinar Aspli vil ha innbyggernes ufiltrerte meninger om kommunesammenslåing.

ÅTTE MØTER: Fra mandag av skal Steinar Aspli reise rundt i kommunen for å høre «hvermannsens» mening om ei eventuell kommunesammenslåing med Vikna. 

arkiv

NÆRØY: Fra mandag til 6. september vil det bli avholdt folkemøter i forbindelse med folkeavstemninga 12. september, hvor innbyggerne i Nærøy skal stemme for eller mot intensjonsavtalen med Vikna kommune.


Vil nå flest mulig


– Det er veldig viktig for oss at folket engasjerer seg og gjør seg opp en mening, slik at vi får et tydelig råd om hvor innbyggerne våre står, sier Nærøy-ordfører Steinar Aspli.

Kommunen har valgt å dele opp i åtte møter – for å nå flest mulig.

– Vi vil høre hva alle har å si. Det er viktig for oss å møte dem der de bor, i deres nærmiljø – sammen med naboene. Det tror jeg er det beste grunnlaget for å skape engasjement, og for at folk skal gi sine ufiltrerte meninger, sier Aspli.

– Hva kommer du til å vektlegge på disse møtene?

– Jeg kommer til å legge fram og forklare kommunereformen, forventningene fra staten – og vegen fra å jobbe med fire kommuner fram til den intensjonsavtalen vi nå har skrevet under på. Samtidig kommer jeg til å utfordre våre innbyggere til å tenke over hva som er viktig å vektlegge i en slik prosess, sier Aspli som ikke legger skjul på sin personlige – og politiske mening i spørsmålet om kommunesammenslåing

– Jeg er for at vi skal slå oss sammen med Vikna kommune. Vi har forhandlet fram en avtale jeg går god for, og som kommunestyret slutter seg til. Men jeg har stor respekt for meningene til folket – og jeg skal selvfølgelig gjøre det jeg kan for å bidra til at folk skal gjøre seg opp ei egen mening, sier Aspli.


– Tenk langsiktig


– Hva mener du er viktig for innbyggerne å tenke på før de stemmer 12. september? – Dette gjelder framtida. Dette gjelder de kommende generasjonene. Det er utrolig viktig å klare å se framover i tid. Dette handler om mer enn delte funksjoner mellom Kolvereid og Rørvik; dette dreier seg om å skape best mulige forutsetninger for å skape bolyst og arbeidsplasser i Ytre Namdal i de neste generasjonene, sier ordføreren før han legger til:

– Det er nesten ingenting som er så artig som folkemøter. Her får folk si hva de mener, rett fra levra. Og det er givende for en politiker å høre!


Folkemøter i Nærøy


22.8: Salsbruket, forsamlingshuset

23.8: Abelvær, grendehuset

24.8: Ottersøy, Fjellvang

25.8: Lund, Lundstua

29.8: Gravvik, Breidablikk

30.8: Kolvereid, Kulturhuset

5.9: Måneset, Grendehuset

6.9: Foldereid, Krambua cafe