Namsos under 13.000 innbyggere – vekst i Ytre Namdal

Ordfører tror trenden snur

Namsos-ordfører Arnhild Holstad mener kommunen må fortsette å gjøre en god jobb for å skape befolkningsvekst i Namsos.

NEDGANG: Namsos kommune har igjen under 13.000 innbygggere. Nå håper ordfører i kommunen, Arnhild Holstad, at den negative trenden snur. 

Befolkning Namdalen 2016 

arkiv

NAMSOS: Ifølge Statistisk sentralbyrås tall over befolkninga i Namdalen, ligger nå Namsos kommune under 13.000 innbyggere igjen. Holstad mener et av målene må være å holde seg over 13.000 innbyggere, men at kommunen også må sørge for at folk trives i kommunen.

– Vi må jo levere gode tjenester som skole, helse og omsorg. Det handler mye om å skape bolyst, og nå for tida har jeg et inntrykk av at det er god stemning i Namsos og at folk ser på kommunen som en fin plass, forteller Holstad.


Evig optimist


Det at Nexans måtte legge ned virksomheten i Namsos i år, tror Holstad kan ha en liten betydning for at antall innbyggere i Namsos kommune har gått ned med 13 innbyggere – og dermed under 13.000 innbyggere totalt.

– Det positive er at mange av dem som måtte finne seg ny jobb har fått jobb i Namsos. Og så er det flere av dem som har måttet flytte ut av kommunen, sier ordføreren i Namsos.

– Næringsutvikling er uansett viktig, og er noe vi må jobbe videre med. Jeg er jo evig optimist, så jeg har trua på at den negative trenden snur, legger Holstad til.


Vekst i Overhalla og Vikna


I motsetning til naboen Namsos, fortsetter pila å peke oppover for Overhalla.

– Jeg har sett litt på tallene, og det er veldig interessant å se at veksten er på 22 innbyggere, sier Overhalla-ordfører Per Olav Tyldum.

I Overhalla er fødselsoverskuddet på ni, og 13 flere har flyttet til kommunen enn ut av Overhalla.

– Noen av tankene jeg har gjort meg er at vi må være flinke til å ta imot nye innbyggere. Det gir selvsagt utfordringer, men positive utfordringer, sier han.

Også Vikna-ordfører Amund Hellesø kan vise til positive tall på den nye statistikken for første halvår 2016.

– Vi er veldig glade for at vi er i pluss, men vi har faktisk hatt et mål om 50 innbyggere i pluss i 2016, sier Hellesø.

Som Overhalla har også Vikna hatt en vekst på 22 innbyggere i første halvår.

– Det er et stort behov for arbeidskraft i Vikna, ikke bare i havbruksnæringa, så det er fortsatt god plass i kommunen, smiler Hellesø.