Sammen for Namsos

Namsos kommunestyre 

arkiv

I disse dager er det ganske nøyaktig ti måneder siden et nytt kommunestyre ble satt etter valget høsten 2015. Undertegnede ble ordfører og vi fikk en bred, ny samarbeidskonstellasjon.

Det har vært en svært bevisst satsing fra min side som ord- fører, og for posisjonen, å få til et godt samarbeidsklima i kommunestyret. Namsos Ap fikk hele 13 av 27 representanter. Vi kunne derfor ha valgt å kun samarbeide med ett parti for å sikre oss flertall. Det var derimot helt bevisst at vi inngikk et bredt samarbeid med flere partier; Høyre, Senterpartiet og KrF.

For det første ble kommunestyret krympet fra 37 til 27 representanter. For det andre hadde det tidligere vært tendenser til dårlig sam- arbeidsklima. Da vi bare ble 27, så Namsos Ap at det var viktig å utnytte de ressursene som er i kommunestyret. Samtlige representanter ønsker å gjøre en god jobb for Namsos kommune. Som ordfører er det da åpenbart for meg at vi bør rigge oss slik at alle får lov til nettopp det – å bidra konstruktivt til det beste for kommunen.

Det har vi villet demonstrere også i handling og ikke bare i ord. Derfor er for eksempel opposisjonspolitikeren Kjersti Tommelstad (SV) leder for komite helse, barn og velferd i Midtre Namdal samkommune. Rett og slett fordi hun er en dyktig og erfaren politiker som gjør en utmerket jobb for Namsos og Midtre Namdal i den posisjonen. Vi sikret også Olav Kristoffer Hegge Selnes (V) plass i utvalg oppvekst, omsorg og kultur, i kulturpris- komiteen og i styret i Namsos Kulturhus, rett og slett fordi han er en god ressurs innenfor disse områdene.

Og, vi sikret Stein Tore Wolff (Frp) plass i formannskapet og utvalg plan, byggesak og teknisk for at alle partiene skulle være sikret formannskapsplass og fordi Wolff har sin styrke i tekniske saker.

Dette er ikke det samme som ikke å utøve den politiske makten som er gitt en ved valg. Eller å vingeklippe ubehagelige debatter. Tvert imot har jeg i kommunestyret understreket at jeg gjerne ser at det går en kule varmt når vi diskuterer saker og politikk. Poenget er at alle skal bli hørt. I utgangspunktet er vettet jevnt fordelt – og om en opposisjonspolitiker har en god ide til det beste for Namsos – skal ikke vi i posisjon blokkere for at det kan bli noe av ganske enkelt fordi vedkommende er i opposisjon.

Det har vært mye å henge fingrene i, både for posisjon og opposisjon. Spesielt vil jeg trekke fram et uvanlig godt samarbeidsklima i arbeidet med kommunereformen. Det har betydd svært mye for at det er gjennomført en ryddig og god prosess, som til slutt endte med at Namdalseid, Fosnes og Namsos skal bli en ny kommune.

Det vil også bli mye å henge fingrene i framover. Arbeiderpartiet og posisjonen har klare ambisjoner for hva vi skal klare å oppnå i løpet av valgperioden. Vi er i den gunstige posisjon at kommunen er i en bedre økonomisk situasjon enn hva vi torde å håpe på da parti- programmene for perioden ble laget.

Vi er selvsagt ikke der at vi kan kjøre på med alle ønsker samtidig. Men, der for eksempel Arbeiderpartiet lovet å bruke to millioner kroner årlig av eiendomsskatten til vedlikehold av veier og gatelys, kunne vi allerede i 2016 sette av 3,5 millioner kroner til dette. Vi har også satt av en million kroner til å ruste opp Festplassen. I tillegg ble vann- og avløpsavgiftene redusert med hhv. 7 prosent og 5 prosent. Og eiendomsskatten ble fryst på 2015-nivå, og posisjonens ambisjon er at eiendomsskatten skal ytterligere ned. Det er allerede bestemt at promillen i nye Namsos fra 2020 skal være 5, mot 7 i dag.

En annen viktig oppgave framover blir å legge til rette for nye boligfelt og fortetting i eksisterende felt. Det blir viktig at Namsos skal kunne tilby rimelige tomter, slik at flest mulig nyetablerere velger å bosette seg i Namsos. Vi er særlig opptatt av å hjelpe førstegangsetablerere som på grunn av strenge egenkapitalkrav sliter med å få lån.

Sammen skal vi få til mye mer. For å nevne noe av det: Vi har store ambisjoner for namsosskolen. Den skal være så god at folk får lyst til å flytte til Namsos for å ha ungene sine der. Det skal også legges til rette for 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skolen. Og vi skal få til et prosjekt som skal bidra til å forbedre framtidas eldre- omsorg.

Men vi skal også sikre en forsvarlig økonomi i kommunen. Og det er noen etterslep, for eksempel på vedlikehold. Vi klarer ikke å ta alt vi burde med en gang. Men vi skal ta det så raskt økonomien tillater det. Det er mange kloke hoder med hjerter som banker for Namsos, både i kommunestyresalen og utenfor. Sammen skal vi gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å leve. Både «gamle» Namsos, og nye Namsos, med Fosnes og Namdalseid med på laget.