– Både farlig og forsøplende

I Nærøy vil ingen fjerne de nedsunkne blåskjell- anleggene.

Dyrt: Drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes sier det er kostbart å fjerne anleggene. 

arkiv

KOLVEREID: De mange blåskjellkonkursene i Nærøy har gjort at flere anlegg nå ligger og forsøpler kystleia.

Håvard Hernes er er drifts- og utviklingssjef i kommunen, og forteller om en krevende situasjon.

– For de aktuelle anleggene er det ingen som har ansvaret, og det skaper en krevende situasjon. Ei opprydding vil bli en stor kostnad som ikke er budsjettert, og må eventuelt opp til politisk behandling, sier han.

Ved to av lokasjonene i Årsethfjorden har ett anlegg sunket, og ett ligger brakk.

Arne Bakken bor ved fjorden, og har lenge vært kritisk til håndteringa av saken. Han er oppgitt over at anleggene fortsatt ligger og forsøpler miljøet.

– Disse anleggene har ligget i 16-17 år uten å ha blitt høstet en eneste gang. De ligger i kystleia og er både farlige og forsøplende. De er ikke engang merket. Nå som det offentlige har ansvaret, blir ingenting gjort, sier han oppgitt.

Bakken har tidligere meldt fra til kommunen om situasjonen, men Håvard Hernes sier til NA at han ikke kjenner til at noen har meldt fra om forholdne ved blåskjellanleggene.

– Vi har ikke fått henvendelser om eller hatt noen saker angående skjelloppdrett i sjøen. Vi har heller ingen planer om opprydding per i dag, sier han.