Har fått godkjent utvidelse av Fosnes kommune

Bygger ut Mo gård

Fosnes kommune har gitt Trygve Ebbing dispensasjon til å utvide Mo gård.

FÅR STØRRE KAPASITET: Økt etterspørsel gjør at Trygve Ebbing og Firma Albert Collett ønsker å utvide Mo gård. Det har Fosnes kommune nå gitt tillatelse til. 

EGET OVERNATTINGSBYGG: – Ny planlagt bygningsmasse skal øke standarden, kvaliteten og kapasiteten på Mo gård, skriver Ebbing i søknaden til Fosnes kommune. 

arkiv

SALSNES: Ebbing søkte kommunen om dispensasjon fra gjeldende arealplan for å utvide gården med et tilbygg, samt ombygging av eksisterende bebyggelse.


Eget overnattingsbygg

På grunn av stor vekst de siste 25 årene, ønsker Ebbing å utvide kapasiteten og standarden på overnattinga ved gården gjennom å bygge et nytt overnattingsbygg.

– Ny planlagt bygningsmasse har som primær målsetting å øke standarden, kvaliteten og kapasiteten for på den måten å møte markedets forventninger, skriver Ebbing i søknaden til Fosnes kommune.

I tillegg vil Ebbing etablere en ny atkomst til gården.

– Det påtenkte huset er planlagt brukt til overnatting, og det er derfor ønskelig å etablere en atkomst til dette uavhengig av eksisterende gårdstun, både av hensyn av varelevering og fordi de også ønsker å bruke huset uavhengig av de andre bygningene på gården, skriver Ebbing i søknaden.


Ganger området

Per i dag kan Mo gård tilby 12 rom for overnatting, hvorav åtte har eget bad og fire deler på to bad i hovedhuset.

Dette har imidlertid blitt for lite de senere år for satsinga på naturbasert reiseliv.

Formannskapet i Fosnes mener at de planlagte tiltakene vil komme hele området til gode.

– Økt oppholds- og overnattingskapasitet på gården for naturbasert reiseliv og overnatting, vil bidra til at flere får oppleve naturen i området, samtidig som utbygginga vil styrke driftsverdien for eiendommene – og øke avkastninga på gården, heter det i vurderinga.