Stor interesse for Statland pensjonat

Fikk mange nye eiere

Folk sto nærmest i kø for å kjøpe andeler da aksjesalget startet mandag kveld.

STOR INTERESSE: Det var mange som ville høre mer om planene for Statland pensjonat på Statland skole mandag kveld. 

ARBEIDSGRUPPA: Arbeidsgruppa for prosjektet består av, fvra venstre: Svein Lervik, Leif Skorstad, Nils Kaldahl, Åshild Windseth, Beate Myren og Evelyn Engesdal. 

ANDELSEIER: Ordfører Steinar Lyngstad var blant de første som tegnet seg for en andel i «nye» Statland pensjonat. 

arkiv

STATLAND: – Utrolig artig at så mange har kommet, det viser hvor mye dette betyr for folket på Statland, sa Svein Lervik, som på vegne av arbeidsgruppa bak Statland pensjonat presenterte planene for pensjonatet på et folkemøte på Statland mandag kveld.

Ga pensjonatet tilbake

Lervik innledet med å si noe om historien bak Statland alderspensjonat og bakgrunnen for prosjektet.

I 2015 ville Namdalseid kommune avvikle drifta ved alderspensjonatet og selge bygningene. Det fikk folk på Statland til å reagere, og Buvik sanitetsforening, som i sin tid bygget pensjonatet og ga det til kommunen, og Statland Vekst bestemte seg for å forsøke å overta pensjonatet for å sikre videre drift og et botilbud for eldre innbyggere på Statland.

I juni vedtok kommunestyret å overdra eiendommen til Statland pensjonat – selskap under stiftelse – og bevilget samtidig 250.000 kroner som oppstartskapital. Penger som først vil bli utbetalt når selskapet er opprettet og et styre er på plass.

Aktivt hus

– Arbeidsgruppa har gjort seg noen tanker om at i tillegg til å bli et botilbud for eldre, skal pensjonatet også bli et aktivt hus. Frivilligsentralen er allerede på plass og nå det er opp til folk på Statland å komme med ideer til hva de vil fylle huset med, sa Lervik.

– Jeg er imponert over den gløden innbyggerne på Statland viser gang på gang når det er noe de vil oppnå på vegne av bygda, og helt siden det første møtet vi hadde i januar i år, har jeg hatt stor tro på at dette vil folket på Statland klare, sier ordfører Steinar Lyngstad, som sikret seg en tegningsblankett for å bli andelseier.

Det ble stilt spørsmål fra salen om hva arbeidsgruppa har satt som minstebeløp med tanke på aksjekapital for at prosjektet skal bli realisert. Det spørsmålet hadde de bestemt seg for ikke å svare på.

– Vi har gjort oss noen tanker om det, men foreløpig er svaret at dette skal vi klare, sa en lattermild Lervik.

– Hva skjer videre framover?

– Vi skal ha en egen stand på molodagen på Statland nå på lørdag, og der er folk hjertelig velkommen både til å stille spørsmål og tegne seg som eiere, sa Lervik.