Sms sparte inn to årsverk

Etter at tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune startet å sende ut sms-påminnelse, har tannlegetimer pasientene ikke møtte opp til gått ned med 2.400 timer.

Nedgang: Tannlegetimer pasienter i Nord-Trøndelag ikke har møtt opp til har gått ned med 2.400 timer, takket være sms-påminnelse. ¬ 

arkiv

STEINKJER: Etter at tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune startet å sende ut sms-påminnelse, har tannlegetimer pasientene ikke møtte opp til gått ned med 2.400 timer.

Siden 2013 har den offentlige tannhelsetjenesten sendt ut sms-varsler med påminnelse om tannlegetime to dager før.

Pasientene har fått varsel om oppsatt time i forvegen, men får altså en ekstra påminnelse på mobiltelefonen.

Økninga i antall pasienter som dermed har møtt til time har utgjort to årsverk for tannlegene. Prosentandelen som ikke har møtt til oppsatte timer har sunket fra 11 prosent til sju prosent fra 2012 til 2015.

At så store summer og tid er spart inn med enkle grep er fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen svært fornøyd med. Tannhelse er ett av hennes politiske ansvarsområder.

– Dette er svært gode nyheter. Dette gjør det enklere for hver enkelt pasient og så sparer vi penger på det som vi kan bruke til å gi innbyggerne et bedre tilbud og en bedre tannhelse. Jeg er ekstra glad for at løsninga er såpass enkel.

Siden nyttår har tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag sendt sms i stedet for brev i posten som første informasjon om oppsatte timer. Sms går til alle pasienter med registrert mobilnummer. Meldinger om barns tannlegetimer går til foreldrenes mobiltelefoner. Også her er det ventet å spare penger på porto.