Svenskene strammer inn skuterkjøring

Svenske politikere vil sannsynligvis gjøre store innskrenkninger i mulighetene til frikjøring med snøskuter i Frostviken.

HENVISES TIL LEDENE: Mulighetene for frikjøring med snøskuter i områdene mellom Gäddede og Stora Blåsjøn forsvinner nesten helt.. 

arkiv

STRÖMSUND: Forslaget som de svenske politikerne skal ta stilling til, er om mulighet for skuterkjøring utenfor oppmerka løyper i området Gäddede og til Store Blåsjøn skal forbys.

I dag er det regulerte områder for frikjøring over store fjellområder, og det er disse som i første rekke som er foreslått stengt.

– Å ha skuterkjøring er kjempeviktig for næringslivet i området og det skal bestå, men vi må få kjøringen til å fungere, sier Anders Bergman, miljø- og byggsjef i Strømsund kommune til Länstidningen.

Bakgrunnen til at innskrenkningen har kommet på dagsordenen, er mange klager fra grunneiere i områdene med frikjøring. Ifølge Bergman vises det lite hensyn, og blant annet går det ut over plantefelt.

Den nye reguleringen som skal innføres er ført i penna av kommunen i samarbeid med grunneiere og Frostviken skuterklubb, og betyr at i kun veldig små områder blir frikjøring tillatt, og da i regulerte former.

Frostviken skuterklubb skal ha ansvaret for å drifte fri- områdene.

Det vil også innføres stopp av kjøring i områder der rein oppholder seg.