Nedgang i lakseproduksjon

Det har vært en nedgang i lakseproduksjonen i Norge sammenliknet med fjoråret.

Mindre laks til markedet: Nedgangen i lakseproduksjonen i Norge er på nærmere ni prosent sammenliknet med 2015. 

arkiv

NAMSOS: Nedgangen er på nærmere ni prosent eller cirka 45.000 tonn første halvår i år.

Også i juli var produksjonen cirka 5.000 tonn lavere enn i juli 2015.

Det framgår av tall fra Sjømat Norges Produksjonsforum.

Leder Edmund Broback peker på at en svakere produksjon sammen med lavere snittvekt på laksefisken har gitt utslakting av flere individer hittil i år enn forventet.

Mengden fisk som nå står i sjøen for slakt resten av året og første halvår 2017 er dermed redusert til tilnærmet samme nivå som i 2015.

– Forutsatt samme tilvekst- og slaktemønster resten av året som i 2015, vil slakteuttaket for 2016 bli redusert med over fem prosent i forhold til 2015. Ved inngangen av året hadde vår prognose en reduksjon på tre prosent, sier Broback i en pressemelding.

Produksjonsforumet melder at til tross for at sjøtemperaturene har vært noe høyere hittil i år, gjenspeiles dette verken i fôrforbruket etter tilveksten til fisken.