Obligatorisk småbåtregister

Miljødirektoratet foreslår å finansiere kassering av utrangerte småbåter igjennom et årlig gebyr og ikke minst tvungen registrering i småbåtregisteret.

BÅT PÅ RAK: Det koster å bli kvitt gamle båter. Derfor lar mange båtene seile sin egen sjø. Nå foreslår Miljødirektoratet å innføre tvungen registrering i Småbåtregisteres og en årlig avgift for å finansiere ei returordning. 

arkiv

KOLVEREID: Det har i den senere tid vært fokus på den miljøutfordringen som ligger i gamle småbåter som skal kasseres.

Slik det er i dag må båteieren selv bekoste destruksjon av den gamle båten. Noe som mange ikke vil med den følgen at båter blir senket ulovlig eller bare sluppet løs fra fortøyningene. Vrakpant har vært foreslått som et alternativ.

– Det er mange som har tatt til orde for en produsentansvarsordning med vrakpant, men våre beregninger viser at det kan bli uforholdsmessig dyrt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det tvungne gebyret kan bli i størrelsesordenen 100–150 kroner i året ifølge beregningene til Miljødirektoratet for at det skal kunne finansieres en returordning på gamle båtvrak.

Mindre og enkle båter blir kanskje gratis.