Ønsker å drive regionale ruteflygninger i Nord-Norge

Tilbud fra tre selskap

Tre flyselskap ønsker å drive regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017.

Tilbud: Samferdselsdepartementet har mottatt tilbud fra tre flyselskap for drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017. FOTO: TONE AFTRET 

arkiv

NAMSOS: Det opplyser Samferdselsdepartementet ved tilbudsåpning i dag.

– Vi synes det er positivt at flere flyselskap viser interesse. Beslutning om tildeling vil skje i løpet av høsten, sier statssekretær Tom Cato Karlsen i en pressemelding.

De tre selskapene som har lagt inn tilbud er Danish Air Transport AS (DAT), FlyViking AS og Widerøes Flyveselskap AS.


13 ruteområder

Departementet opplyser at tilbudene har kommet inn etter utlysning 2. juni av konkurransen om drift av regionale ruteflygninger i Nord-Norge.

Flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere tilbud på drift av til sammen 13 ruteområder i Nord-Norge for perioden 1. april 2017 til 31. mars 2022.

Det gjelder blant annet ruteområdene Namsos-Trondheim og Rørvik-Trondheim.

Ifølge Samferdelsdepartementet vil valg av ruter skje når tilbudene er gjennomgått og vurdert av departement og Luftfartstilsynet.

Avinor vil også få anledning til å komme med innspill.

Endelig beslutning om tildeling vil bli tatt av Samferdselsdepartementet.

Vinneren av konkurransen vil bli tildelt enerett til regional ruteflyging på de aktuelle ruteområdene.


Unntatt offentlighet

Departementet gjør oppmerksom på at tilbud og protokoll er unntatt offentlighet inntil departementet har gitt tilbakemelding til tilbyderne om valg av operatør.

Informasjon om hvilke flyselskaper som har lagt inn bud på hvilke ruteområder vil også unntas offentlighet av hensyn til statens forhandlingsposisjon til valg av operatør er gjort.