Den avgåtte ordføreren på kollisjonskurs med partifelle og etterfølger

Vil gå imot avtalen

Tidligere ordfører Reinert Eidshaug (Ap) vil ikke stemme for intensjonsavtalen hans partifelle og etterfølger Amund Hellesø har framforhandlet om kommunesammenslåing.

KLAR: Ordfører fram til siste valg, Reinert Eidshaug (Ap), vil stemme mot intensjonsavtalen hans partifelle og etterfølger i ordførerstolen har forhandlet fram. 

UENIG: Ordfører Amund Hellesø stiller seg bak avtaleforslaget. 

arkiv

RØRVIK: Foran torsdagens folkemøte på Rørvik om kommunereformen og intensjonsavtalen med nabokommunen Nærøy, er engasjementet stort på Facebook. I folkeavstemninga 12. september skal de stemmeberettigete ta stilling til intensjonsavtalen som politikerne har forhandlet fram.

Innlegg og kommentarer i Vikna tegner et bilde av at mange mener intensjonsavtalen er får dårlig, Rørvik kommer for dårlig ut i forhold til Kolvereid når det gjelder kommunale funksjoner. Det har vakt en viss oppsikt at ordfører fram til siste valg, Reinert Eidshaug, slakter forslaget i et Facebook-innlegg.


– Vil komme svekket ut

– Med den funksjonsdelingen som framgår av intensjonsavtalen er jeg av den oppfatning at i stedet for å styrke oss i forhold til konkurrerende by- og regionsentre langs kysten, så vil vi trolig komme svekket ut av denne sammenslåingsprosessen. Spørsmålet er om man i en ny kommune ønsker å bygge et administrasjonssted på et geografisk sted, 20 minutter fra der hvor man kan forvente den sterkeste befolknings- og næringsutviklingen, skriver Eidshaug.– Jeg står hundre prosent for dette og har ment det samme hele tiden. Kommunesammenslåing er jeg for, men nå skal vi ta stilling til intensjonsavtalen, sier den tidligere ordføreren.


Hellesø er uenig

Eidshaugs etterfølger, Amund Hellesø (Ap), har vært med og forhandlet fram intensjonsavtalen.

– Jeg oppfatter ikke at det er noen splittelse i Arbeiderpartiet, jeg tror Hellesø egentlig også er enig med meg. Og hele styret i partiet er imot avtalen, mener Reinert Eidshaug. – Mitt råd i forbindelse med folkeavstemningen er NEI til den inngåtte intensjonsavtale, den er for dårlig for Ytre Namdal og Vikna, skriver han.

Ordfører Amund Hellesø forsikrer at han stiller seg bak intensjonsavtalen.

– Det er elementer jeg kunne sett annerledes, men dette var det beste vi klarte å bli enige om. Jeg har ikke anbefalt verken ja eller nei, velgerne skal få si sitt. Men skal vi rigge oss for en ny kommune, er det viktig å avklare rollefordelingen, forklarer Hellesø, som lever greit med at styret i Vikna Ap er imot avtalen.