Tingretten dømte den overgrepstiltalte læreren fra Midtre Namdal

16 måneder i fengsel

Han ble dømt til 16 måneder bak lås og slå, og til å betale offeret en oppreisningserstatning på 120.000 kroner. Læreren anket dommen på stedet.

ANKER: Advokat Anders Kjøren opplyser at hans klient anket dommen på stedet. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Men Namdal tingrett med sorenskriver Helge Johan Kaasbøll har ikke festet lit til tiltaltes benektelser i retten. Jenta, som var åtte år da hendelsen skjedde i januar i år, er av retten funnet troverdig. Overgrepet skjedde i moras dobbeltseng, der jenta lå sammen med de to voksne.


Far anmeldte saken

Det var til far at jenta fortalte om overgrepet da han hentet henne hos mora om formiddagen i januar.

Senere samme kveld slo han alarm, og politianmeldte forholdet.

Bare knappe to og en halv time etter anmeldelsen ble tiltalte pågrepet av politiet heime hos jentas mor. Han hadde da en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,48 promille.

I slutten av januar ble åtteåringen undersøkt ved St. Olavs Hospital.


Det ble ikke gjort funn av fysiske skader eller sykdom som tydet på at hun hadde vært utsatt for seksuelle overgrep.

I februar ble hun avhørt på Barnehuset i Trondheim.

Hun forklarte om sanseinntrykk og følelser mens handlinga pågikk, og retten har funnet hennes forklaring troverdig.

«Hun var opptatt av at det ikke skulle skje på nytt, og at hun ikke skulle møte tiltalte. Hun var fast bestemt på at hun ikke skulle overnatte hos mor igjen», står det i domsboka.


Fikk reaksjoner

Selv om åtteåringen tilsynelatende forklarte seg greit om hendelsen i avhøret, ble det ført flere vitner som forklarte seg om reaksjoner hun fikk senere.

Både faren, helsesøster og en lærer forklarte seg om at jenta hadde fått mén av opplevelsen.

Ifølge dommen var hun sint på tiltalte og skuffet over mor som ikke hadde passet på henne.

Når det kommer til skyldspørsmålet, er retten i tvil om tiltalte var klar over at han befølte jentas kjønnsorgan, eller om han var for full.

Uansett, skriver retten, skal tiltalte bedømmes som om han var edru.


Anket på stedet

«Retten kan ikke se at det er formildende omstendigheter verken ved handlingen eller tiltaltes person. At domfellelsen vil ramme tiltalte sosialt og i forhold til arbeidsmuligheter, er noe som retten ikke kan legge vekt på», heter det i dommen.

Den dømte læreren har hatt en ledende stilling på skolen der han var ansatt.

Da den tiltalte læreren fikk dommen forkynt for seg torsdag ettermiddag, anket han på stedet.

– Vi mener både domfellelsen og straffeerstatninga er uriktig. Vi registrerer at statsadvokaten har fått gehør for sitt syn. Vi fra vår side, mener det ikke var grunnlag for domfellelse, sier forsvarer Anders Kjøren som nå skal bistå sin klient i å ut arbeide en anke.

– Hvordan tar tiltalte dommen?

– Han mener dommen er helt uriktig, og tar den deretter, sier advokat Anders Kjøren.