Det vanket mange gode ord for helsesatsinga

Det vanket mange gode ord om framtidsrettet tenking og samordning av helsefunksjoner da det nye helsebygget i Lierne åpnet torsdag ettermiddag.

STOR DAG: Ordfører Bente Estil fikk overlevert det nye bygget av byggeleder Frits Totsås. FOTO: Merete Gjertsås 

arkiv

NORDLI: En stolt ordfører Bente Estil fikk overrakt 20 millionerssatsinga fra byggeleder Frits Totsås under åpningsseremonien. Inviterte gjester fra fylkeslege, fylkestannlege og Helse-Nord-Trøndelag overvar åpninga sammen med en god del lokalbefolkning.


Mange felles funksjoner

Alle familiefunksjoner er nå samlet under ett tak i det nye påbygget ved helsestasjonen. Lege, tannlege, jordmor, fysioterapeut, helsesøster psykiatri sammen med akuttmottak er samordnet og med felles venterom. Det er i tillegg felles ekspedisjon for tjenestene.

Bilde 1057 og 1058: fra h: Kari Strand (Fylkestannlege), Marit Kverkild (Fylkeslege), Øystein Sende (Klinikkleder Prehospitale tjenester Helse Nord Trøndelag), Bente Estil (Ordfører), Frits Totsås (Leder plan og byggekomite) Stig Ôstling (tannlege), Peter Mielcarek (kommunelege,) Edith B. Valfridsson (Helse og omsorgssjef)  Foto: LIERNE KOMMUNE

 

Fase to er i gang

Fase to i helsesatsinga er nå i gang med omgjøring av de gamle legekontorene.

– De satsingene vi nå gjør er med tanke på framtida. Vi har modernisert skole og idrettsanlegg, og helsetjenestene er et videre skritt i denne satsinga, forklarer Bente Estil.

Det vanket altså mye ros til libyggen for utbygginga av helsetjenestene på en usedvanlig travel torsdag i fjellbygda. Både musikkorps, ordfører og mange andre hastet fra åpning av nybygg til åpning for Pe Torsa i Kvelia.