NTE økte resultatet med seks millioner

NTE Holding oppnådde i første halvår et resultat etter skatt på 110 millioner kroner. Det er 6 millioner bedre enn etter tilsvarende periode i fjor.

FORBEDRET RESULTAT: NTE Holding økte halvårsresultatet med seks millioner kroner.  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: Underliggende drift i konsernets virksomhetsområder preges av lavere resultatbidrag fra energiproduksjon som delvis veies opp av økt bidrag fra nettvirksomheten. Øvrige forretningsområder er tilnærmet uendret, skriver selskapet i en pressemelding.

Omsetning på 1,35 milliarder

Omsetningen i NTE-konsernet i perioden januar til juni ble på 1,35 milliarder kroner.  Driftsresultatet ble 325 millioner kroner, mot 339 millioner kroner på tilsvarende tidspunkt i fjor. Resultat før skatt ble 209 millioner kroner, mot 224 millioner kroner etter første halvår i 2015.

NTE Energi oppnådde et driftsresultat på 195 millioner kroner, 40 millioner kroner lavere enn første halvår 2015. Økt produksjonsvolum i perioden har ikke kompensert for lavere realisert kraftpris og økte innmatingsavgifter.

Driftsresultat på 103 millioner

NTE Nett fikk et driftsresultat på 103 millioner kroner, 24 millioner kroner høyere enn året før. Den altoverveiende delen av nettselskapets inntekter fastsettes av NVE og påvirkes blant annet av rentenivå, pris på nettap og kostnader til sentralnett.

Forretningsområdet Marked, som omfatter alle NTEs kunderettede aktiviteter, hadde et driftsresultat på 43 millioner kroner, som er på samme nivå som etter de seks første månedene i 2015. Fiberbasert bredbånd viser fremgang mens kraftsalg er svakt ned. Elektroinnstallasjon leverer på linje med samme periode i fjor.