Økonomisk støtte til det nye kunstgresset

Overhalla-gruppen og Sparebank 1 går inn med økonomisk støtte til Overhalla IL og deres nye kunstgressbane på Svenningmoen.

GIVERGLEDE: Det var god stemning da Sparebank 1 SMN og Overhalla-gruppen fredag ga økonomisk støtte til den nye kunstgressbanen på Svenningmoen i Overhalla. Fra venstre: banksjef Ole Anders Olsen, leder i Overhalla fotballgruppe Sara Kværnø Saugen, Hallvard Wågheim, Arnt Ove Amdal i Overhalla-gruppen og Julie Grannes i Sparebank 1. 

arkiv

OVERHALLA: For Overhalla-gruppen med administrerende direktør Arnt Ove Amdal går inn som hovedsponsor med en halv million i støtte til den nye kunstgressbanen på Svenningmoen. Støtte får også klubben fra Sparebank 1 SMN, som gir 400.000 kroner til den nye banen på Svenningmoen.


– Vi er veldig fornøyde

Leder i fotballgruppa i Overhalla Sara Kværnø Saugen, sier de er meget fornøyd med resultatet.

– Banen er blitt godt mottatt av de fleste. Det var på tide med et nytt dekke når de som brukte den gamle begynte å kjenne det i føttene. Vi er kjempefornøyde med resultatet og håper at så mange som mulig får nytte av den, sier Kværnø.

Hun vil også takke Sparebanken og Overhalla-gruppen for støtten.

– På et så stort prosjekt er vi avhengige av støtte for å få det til. Dette kommer veldig godt med, sier hun.


– Viktig å legge til rette

Banksjef i Sparebank 1 SMN, Ole Anders Olsen mener jobben deres er å skape et levende lokalmiljø.

– Det er morsomt å være med å støtte en ny kunstgressbane på Overhalla. Det er viktig å legge til rette til aktivitet og jobben vår er å skape et levende lokalmiljø, sier han.

Som understreker at det med trivsel og bolyst er veldig viktig.

– Det å skape trivsel og en bolyst i området er en viktig jobb og vi har stor tro på at dette har mye å si med tanke på den biten, sier Olsen.


Populær møteplass

Den lokale investoren Overhalla-gruppen med Arnt Ove Amdal i spissen gleder seg også over å få være med å støtte den nye kunstgressbanen og sier at prosjektet er viktig for miljøet i Overhalla.

– Kunstgressbanen er en plass hvor alle møtes. Barn og unge møtes ikke bare her når de trener, men ellers også. Dette er en populær plass og vi synes det er viktig at denne plassen er ordentlig med tanke ungdoms- og oppvekstmiljøet i Overhalla, sier Amdal.

Han sier at de ser på dette som en viktig faktor med tanke på å få folk til bygda.

– Skal folk flytte til Overhalla så må vi ha noe å tilby dem. Derfor er denne kunstgressbanen en viktig faktor med tanke på det, sier han.


Imponert banksjef

Banksjef Ole Anders Olsen er imponert over givergleden til Overhalla-gruppen.

– Det er en lov som sier at vi som bank skal gi av vårt overskudd, men det at de private går inn med en halv million og viser en slik giverglede, det imponerer meg, avslutter han.