Mange er usikre på hva intensjonsavtalen egentlig sier:

Det skal bli to byer

Hva står det egentlig i intensjonsavtalen mellom Nærøy og Vikna? Jo, blant annet at en ny kommune vil ha to by- og administrasjonssentre.

STRIDEN: Mye av motstanden mot kommunesammenslåinga begrunnes i misnøye med valg av administrasjonssteder for de forskjellige funksjonene, Rørvik eller Kolvereid. 

arkiv

KOLVEREID/RØRVIK: Det arrangeres for tida folkemøter i begge kommunene med tanke på samtidig folkeavstemning om intensjonsavtalen 12. september. Diskusjonene i sosiale medier viser at mange tydeligvis fortsatt er usikre på hva avtalen egentlig innebærer.

NA har trukket ut en del av momentene, blant annet de som vekker størst debatt: administrasjonssenter og kommunale funksjoner.


Les hele intensjonsavtalen


Her er fordelinga

I intensjonsavtalen står det at administrative oppgaver skal lokaliseres til både Rørvik og Kolvereid. Politisk og administrativ ledelse, inkludert rådmannens stabsfunksjoner, legges til Kolvereid. Ledelse og administrasjon av følgende områder legges også til Kolvereid: helse og sosial, oppvekst og kultur, landbrukstjenestene og innvandringstjenesten.

Rørvik får ledelse og administrasjon av følgende områder: tekniske tjenester, plankontor, kommunenes næringsarbeid, barnevern/PPT, IKT og regionalt Nav-kontor.

Mens Kolvereid skal ha hovedtyngden av kommuneadministrasjon, legger avtalen opp til at Rørvik skal være hovedtilbyder av statlige og fylkeskommunale tjenester og flere regionale funksjoner. Rørvik skal i likhet med Kolvereid få bystatus og utvikles som den mest sentrale kystbyen i Trøndelag med «urbane og attraktive tilbud innen handel og tjenester».


Ikke full enighet

Størstedelen av avtalen omfatter imidlertid felles mål og ambisjoner for en eventuell storkommune i framtida. «I vår nye kommune vil vi sammen være bedre i stand til å levere gode og likeverdige offentlige tjenester de neste tiårene enn vi kan få til hver for oss», heter det i forslaget Steinar Aspli og Amund Hellesø har signert.

Videre skal en ny kommune «bidra til å styrke kommunens innflytelse for å motvirke sentralisering av makt, tjenester og handel utenfor regionen, som bidrar til å svekke kommunens utviklingskraft». Det understrekes i dokumentet at det ikke er full enighet om funksjonsfordelinga, men at avtalen er god nok for politisk behandling.


Les hele avtalen her!