Får seg en på kjeften etter ulovlig fangst av leppefisk

Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag var på en felles oppsynsrunde rundt Vikna tirsdag og onsdag denne uka. Resultatet var nedslående.

FELLES OPPSYN: Jan Brødreskift fra Fiskeridirektoratet (bildet), Anders Voss Thingnes fra Statens naturoppsyn og Einar Sande fra Norges Råfisklag har utført felles oppsyn med fiskeriene rundt Vikna. De fant mye å sette fingeren på. 

arkiv

VIKNA: – Vi har ikke helt oversikt enda hvor mange kontroller vi utførte. Men resultatet er uansett nedslående, sier Jan Brødreskift i Fiskeridirektoratet.

To fiskere kan vente seg anmeldelser, og det er beslaglagt fiskeutstyr.

Det var innenfor fiske etter leppefisk de største lovbruddene ble oppdaget.

– Det gjelder særlig merking av bruk og ikke minst bruk av teiner som ikke har fluktåpning, slik forskriften sier de skal ha, sier han.


Regulert fiske


– Fangst av leppefisk er strengt regulert. Det kan tas opp fire millioner leppefisk fra Stadt og nordover. Det gjør at det blir en konkurranse om å ta opp mest mulig før fisket blir stoppet. Det fører til at enkelte tar noen snarveger, sier Brødreskift.

Spesielt er det ille når ikke teinene har fluktåpning for den minste fisken.

– Det er oppdrettsnæringa som bruker leppefisk for å kontrollere lus på laksen i merdene. De vil ikke ha små fisk. Uten fluktåpning blir den minste fisken med opp, og sjansene er store for at fisken blir skadet når den skal sorteres og settes ut igjen.

De kom også over utenlandske fiskere som fisket med faststående redskap merket med fiskerimerke. Disse vil også få en reaksjon.


Unikt samarbeid


– Det at Statens naturoppsyn, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag samarbeider på denne måten gjør at vi kan ha et mer effektivt oppsyn, og at vi har myndighet til å se etter flere typer lovbrudd på samme tur, forteller Brødreskift.

Utfører de kontrollene hver for seg må de passere opplagte ulovligheter på grunn av at de har begrenset myndighet, og hvert sitt område de skal ha oppsyn med.

– Samarbeid er en god utnyttelse av offentlige ressurser, sier han.

Statens naturoppsyn fikk inspisert områdene i forhold til ureglementert fiske etter anadrom laksefisk samt jaktaktivitet, Fiskeridirektoratet så etter ulovligheter innen fiske etter taskekrabbe og leppefisk, og Norges Råfisklag førte oppsyn med at fangster av leppefisk ble innrapportert etter forskriften.