Mistanke om unaturlig dødsfall i Snåsa

Politiet etterforsker om feilmedisinering kan ha ført til at en eldre kvinne døde uventet på Snåsa sjukeheim.

Mistenkelig dødsfall: Rådmann Truls Eggen står utenfor Snåsa sykeheim, der det er mistanke om at det skjedde en unaturlig dødsfall torsdag kveld. foto: jostein aardal, snåsningen 

MISTENKELIG DØDSFALL: En eldre kvinne ble funnet død torsdag kveld på Snåsa sykeheim. Politiet mistenker at dødsfallet kan skyldes feilmedisinering. 

arkiv

SNÅSA: Ifølge Snåsa kommune skal hendelsen innebære en rapportert mistanke om unaturlig dødsfall.

Saken er nå en undersøkelsessak og etterforskes av politiet.

Obduksjon

Jourhavende jurist Vegard Tobiassen i Trøndelag politidistrikt sier at mistanken er knyttet til feilmedisinering, og at avdøde er sendt til obduksjon.

– Den avdøde er en eldre dame. Politiet ble varslet av helsepersonell ved sykeheimen klokka 19.28 torsdag kveld. Ut i fra de opplysningene vi sitter med per nå er det mistanke om feilmedisinering. Avdøde er sendt til obduksjon, og vi forventer et svar i starten av neste uke, sier Tobiassen til NA.

Kriminalteknikere har gjort undersøkelser på stedet og det er foretatt flere avhør.

– De involverte i saken er ivaretatt og pårørende er varslet om dødsfallet, sier politijuristen.


Har bedt om tilsyn

Ordfører Tone Våg og rådmann Truls Eggen understreker at dette er en alvorlig situasjon – og har satt krisestab.

Fylkeslegen er informert om saken – og Snåsa kommune har allerede bedt om at det blir gjennomført tilsyn av relevante forhold i saken.

– Hvordan preger dødsfallet Snåsa?

– Vi har ikke et spesielt godt bilde på det. Men det er mange ansatte i pleie- og omsorgsenheten i Snåsa kommune – over 90 ansatte. Det er den største enkeltarbeidsplassen i Snåsa kommune. Vi kjenner folk veldig godt, svarer rådmann Truls Eggen.

– Vårt fokus er på å ivareta pårørende og ansatte, og det er en veldig god grunn til det, legger han til.

– Vi er veldig nøye på rollefordeling i en sånn fase av en sånn sak. Politiet skal avklare ansvars- og årsaksforhold. Vi uttaler oss ikke om det før vi har fått rapporten fra politiet.

– Hvordan ivaretas pårørende og ansatte?

– Pårørende har et eget kontaktpunkt i kommunen. De blir fulgt opp som de ønsker det selv. Når det gjelder ansatte har vi for det første informert alle ansatte om hendelsen som har skjedd på deres egen arbeidsplass. Vi har særskilt møte og fokus på de ansatte som var direkte koplet opp imot hendelsen, sier rådmannen.

– Hva skjer videre?

– Ut i fra informasjonen per i dag er det lite sannsynlig at det skjer noe før over helga. Vi får ikke mer informasjon før sannsynlig tirsdag. Vi avventer konklusjon fra politiets etterforskning, der obduksjon av avdøde er en del av det, sier rådmannen, og fortsetter:

– Men vi har oppfølgingstiltak i kommunen som går løpende.