– Namdalens da Vinci

Carl Ivar reiste til USA for å finne grava til Hans Barlien. Neste år arrangerer Namdalsavisa leserreise dit, for å reise et minnesmerke over den historiske overhallingen.

Minnesmerke: Carl Ivar Storøy ønsker å reise et minnesmerke over Hans Barlien i USA, når han skal på leserreise med Namdalsavisa til neste år. 

arkiv

OVERHALLA: I juni reiste Carl Ivar Storøy sammen med sin medforfatter, Arnt-Erik Selliaas, for å gjøre bakgrunnsarbeid til et kapittel i boka om Hans Barlien.

Sammen skulle de to finne grava til overhallingen, som blant annet er kjent for å ha lekt med tanken om å kunne fly.

– Vi har lett i både dokumenter og kart. Målet vårt var å finne den hittil ukjente grava til Barlien, og vi visste ganske nøyaktig hvor vi skulle, sier Storøy.

I USA hadde de i lang tid hatt kontakt med informanter som skulle hjelpe dem å finne grava til den historiske overhallingen. Etter den lange reisa fra Trøndelag til Keokuk i Iowa, var de spent på hvordan de ville bli mottatt.

– Vi fikk kontakt med et par som bor på gården der den antatte gravplassen ligger. De tok veldig godt imot oss, og var til dels entusiastiske, sier han.

– En eldre nabodame kjenner til at det er et urørt jorde der, og det er akkurat der det er mest sannsynlig at Barlien ligger gravlagt, sier Storøy.Grava: Her står Storøy sammen med gårdeierne Linda og John Camper, ved det de tror er gravplassen hvor Barlien ligger. 

Reiste til USA

Hans Barlien var mot embetsmannsveldet, men kjempet iherdig for bønders rettigheter og lokalstyre i kommunene. For 200 år siden satt han til og med på Stortinget, men i 1837 valgte han å reise til USA.

– Reisa kan skyldes all den motstanden han møtte, både politisk og privat, på slutten av sitt liv i Norge, sier Storøy.

Duoen fant også ei elv oppkalt etter Barlien, Barleen Creek, hvor de gjorde seg noen tanker om hvor han tilbrakte sine siste år før han døde i 1842.


Viktig med lokalhistorie

Grunnen til at Storøy er så opptatt av den historiske overhallingen, er at han mener at Barlien i de senere år ikke alltid har blitt framstilt i sitt rette lys.

– Han var mer enn bare mannen som flakset fra fjøstaket i Barlia, han var en oppfinner, politiker og entreprenør. Han var på mange måter Namdalens Leonardo da Vinci, og fortjener fortsatt all mulig oppmerksomhet, sier Storøy opprømt.

En annen faktor er at han lenge har interessert seg for lokalhistorie. Han var med på å ta initiativ til å starte Overhalla historielag og har vært leder i mange år.

– Hvis vi ikke kjenner fortida, forstår vi ikke nåtida og egner oss ikke til å forme framtida, siterer han Simone Weil.


Leserreise

Neste år ønsker Namdalsavisa å markere 175-årsjubileet for Barliens død og avisas eget 100-årsjubileum med ei leserreise til Keokuk for å besøke Barliens grav. Da har Storøy et mål om å reise et minnesmerke over Barlien ved grava.

– Målet vårt var jo å lokalisere området og muligens gravplassen, så vi oppnådde det vi ønsket på turen vår. Men jeg tror vi vil oppnå mer på tur med Namdalsavisa, sier Storøy." Det med utvandring er en viktig del av Namdalen. Det har satt sine spor her og er en del av identiteten vår.Og han lover at boka skal være ferdig i tide til reisa.

– Boka har desidert deadline høsten 2017, den må være med når vi tar farvel med Barlien.

For leserreisa til Keokuk blir trolig ei avslutning for Selliaas og Storøys fire år lange Barlien-prosjekt og ønsker at noen etter han vil ta opp temaet Hans Barlien.

MER: Storøy mener at Hans Barlien var mer enn bare mannen som flakset fra fjøstaket i Barlia. 

– Det egner seg godt for bachelor- og masteroppgaver, sier han.

– Overhalla historielag har Barlien som logo, og så finnes det jo et minnemerke av han over Barlia, så folk vil spørre om Barlien i framtida også, forteller Storøy.


Utvandring i Namdalen

Ansvarlig for leserreisa er Namdalsavisas sjefredaktør, Kim Riseth.

– Det med utvandring er en viktig del av Namdalen. Det har satt sine spor her og er en del av identiteten vår, sier han.

Riseth tror det er flere folk med slektninger som har emigrert, og ei rekke historieinteresserte som ønsker å delta på reisa som vil finne sted høsten 2017.

– Vi legger opp til påmelding. Så tar vi imot folk så lenge vi har plasser. Jeg tror det vil være en veldig artig tur å være med på, sier Riseth.

Namdalsavisa har tidligere i år hatt leserreiser til både Kenya og London. Riseth synes det er viktig med disse reisene for at folk skal få oppleve det avisa skriver om.