Ikke et toppår, men bedre enn i fjor

Nord universitet har analysert rypeobservasjonene fra høstens taksering, Konklusjonen for Namdalen som helhet er at det er greit med rype, men langt fra et toppår.

GREIT RYPEÅR: Det er mer ryper enn i fjor, men det er langt fra et toppår i fjellet er konklusjonen etter takseringene som er gjort i høst. 

MERKA RYPER: I Lierne og en del kommuner rundt flyr det en del ryper med radiosendere. Disse er ikke fredet, men Pål Fossland Moa vil gjerne at de som skyter merka ryper tar kontakt. 

arkiv

KOLVEREID: – I fjor var det et veldig dårlig rypeår. Heldigvis er det ei bedring med større kull i år selv om det fremdeles er langt mellom kullene. Og det gjelder jevnt over på alle områdene vi har vurdert i Namdalen, sier Pål Fossland Moa ved Nord universitet som har vært med å analysere rypebestandene.

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fugle- hunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene.

– Vi har da ansvaret for å analysere disse tallene for Midt-Norge, sier Moa.

I landet som helhet ble det i høst gått 2.444 takseringslinjer, og i alt 7.603 kilometer med fjell- og skogsterreng er undersøkt med hunder.

– På elg og andre hjortevilt har det vært gjort mye godt bestandsvurderinger i mange år. På hønsefugl er denne typen bestandsvurderinger av nyere dato. Vi leverer tallene og våre anbefalinger til de som har gjort takseringene og som forvalter områdene, og det blir opp til dem å vurdere hva som skal gjøres forvaltningsmessig i høst.


Større kull

– Lirypa legger vanligvis rundt ti egg. I et godt år vil kanskje åtte–ni av disse overlevd fram til høsten. Under høstens takseringer så man kull på fem–sju kyllinger, forteller Moa.

Utfordringa var at det dårlige året i fjor der veldig mange kull bukket under tidlig på grunn av været, så er det mindre stamfugl i fjellet i år.

– Det betyr at det er lengre mellom de kullene som er observert i år enn i et godt år.

Det som er gledelig er at kyllingene stort sett har hatt god størrelse.

– Det tyder på at rypa har lagt eggene sine til riktig til.

Noen kull med små pipkyllinger er det imidlertid alltid.

– Rypa legger nye egg hvis reiret blir røvet tidlig i hekke- perioden. Da vil disse bli små når høsten kommer. I år har vi sett noen slike kull under takseringa, men ikke så veldig mange, sier Moa.


Lite smågnagere

– Vi har hatt sammenbrudd av smågnagerbestanden i fjellet i år, og vi skal kanskje være glade for at så mange kyllinger har overlevd sommeren, sier Nils Vidar Bratlandsmo i Lierne fjellstyre.

I år med lite smågnagere så vil rovdyra jakte mer på rypekyllinger.

– Håper at dette er starten på ei økning som fortsetter i årene som kommer, sier han.

Fjellstyret i Lierne har ikke bestemt kvoter og eventuell innskrenking av jakttid enda.

– Uten at jeg skal si det sikkerhet, vil vi nok ende på en eller annen form for kvoteordning. Rypestammen er fortsatt ikke på det nivået vi ønsker den skal være, sier han.

I Lierne har det vært satset mye på å stimulere til jakt på små rovdyr som rev og mår.

– Jeg har tro på at vi begynner å se resultater av det. Med færre predatorer i skogen og i fjellene tror vi flere rypekyllinger overlever, sier Bratlandsmo.