Storstilt leting etter elgsykdom

Jegere får en sentral rolle i å bistå med å hindre smittespredning og å skaffe oversikt over hvor utbredt den nyoppdaga sykdommen er.

SKAL SJEKKES FOR CWD: I tillegg til den vanlige kjøttkontrollen skal alt av hjortevilt som leveres inn på foredlingsanlegg sjekkes for sykdommen CWD. 

arkiv

KOLVEREID: Chronic Wasting Disease (CWD) er en prionsykdom hos hjortedyr. Det er hittil funnet to elger i Selbu og en villrein i Nordfjella med sykdommen.

Dette er første gang sykdommen er påvist på elg i Europa, og første gang på rein på verdensbasis. CWD er påvist flere ganger på hjortevilt i Nord-Amerika.


Søk etter smitte

For å lete etter dyr med smitte vil det bli satt i gang en omfattende prøvetaking av dyr som felles i de områdene de syke dyra ble oppdaget og i utvalgte kommuner ellers i landet.

– Men det vil også bli tatt prøver av vilt her i Namdalen, og for den del resten av landet, sier Hilde M. Vatnar Selnes ved Mattilsynet i Namsos.

Det skal tas hjerneprøver av alt av hjortevilt, untatt på dyr felt i år, som leveres til videreforedlingsanlegg og disse prøvene skal sendes inn til Veterinærinstituttet for analyse.

– Hvordan dette blir utført vil variere litt fra anlegg til anlegg. Noen anlegg tar imot dyra rett fra skogen med skinnet på. Da må hodet følge med hvis prøvene skal tas der. Alternativt kan jeger eller feltkontrollør ta ut prøven før levering, sier Selnes.

Andre anlegg der man tar inn slaktet ferdig flådd vil det bli opp til jegerne eller en feltkontrollør å ta prøvene og sørge for at de blir sendt inn.

– Kjøttet må henge i arrest til prøveresultatene kommer tilbake, og det er ikke alle mottaksanlegg som har plass og kapasitet til å ha så mye slakt hengende på kjølelager. Derfor er det da mest hensiktsmessig at jegerne selv eller noen andre, for eksempel feltkontrollører, tar prøvene og jegerne selv oppbevarer slaktet til prøveresultatene foreligger, sier hun.


Forbered jakta

Selnes oppfordrer jegerne til å ta kontakt med videreforedlingsanleggene de planlegger å levere vilt til for å høre hvilke rutiner de har.

– Vi vil sørge for at det blir prøvetakingsutstyr ute hos bedriftene som tar imot vilt slik at jegerne kan hente før jakta. Det vil også bli en mulighet for å hente utstyr hos oss.

Prøvetaking for å lete etter CWD er ganske enkelt.

– Vi er nå i gang med å organisere opplæring for jegere og feltkontrolører slik at de også skal kunne ta ut hjerneprøver, forteller Selnes.