Økt satsing på kultur i Nærøy

Vil styrke tilbudet gjennom samarbeid

Akkurat nå skjer det mye på kulturfronten i Nærøy. Nye ansatte og økt samarbeid skal bidra til å styrke tilbudet i regionen.

Satsing: Kulturmedarbeider Glenda Johansen, biblioteksjef Gerd Torild Aune og Kari Hestad, enhetsleder for kultur og fritid, ser fram til å jobbe med å øke samarbeidet om kultur i kommunen. 

Flere teater: «Heia Flåklypa» er et av teaterene som vises i kulturhuset. Foto: Fredrik Arff 

Juleshow: I desember er det klart for Kolvereid storband med solister, den eneste konsertopplevelsen som er planlagt i Kulturhuset. 

arkiv

KOLVEREID: De siste årene har det ikke vært noen enhetsleder for kultur og fritid i Nærøy, men nå er ny leder ansatt, og satsing og samarbeid på kulturfronten står i fokus. Kari Hestad startet i jobben nå i august, og hun ser fram til å ta fatt på arbeidet.

– Det kommer til å bli spennende framover. Jeg synes det er artig å være med på å skape noe, og kultur er et stort og spennende felt, sier hun, og skryter av de forskjellige tilbudene som finnes i kommunen.

– Jeg synes Nærøy kommune har skapt mye, og det blir spennende å holde det vedlike, sier Hestad, som påpeker at det framover blir viktig å knytte kontakter mellom de ulike enhetene på kulturfronten.

– Nå skal vi øke samarbeidet, og sammen jobbe for å skape mer for kommunen og hele regionen, sier hun, og påpeker at kommunen samarbeider med alt fra skoler, frivillig- sentral, bibliotek og ulike lag og foreninger.

– Dette er ei positiv satsing.


Vil styrke tilbudet

Kirsti Fjær, leder for skole og oppvekst, er glad for å ha en enhetsleder på plass som skal ha tid til å møte frivilligheten.

– Det er veldig mange frivillige som vi ønsker å støtte bedre omkring. Samtidig som at hun kan bli en person som folk vet at de kan henvende seg til, sier Fjær, som peker på at noen av arbeidsoppgavene kommer til å komme til etter hvert.

– Det har ikke vært noen ansatt i stillinga på ei stund. Men vi ønsker å forene oppvekst og kultur mer enn vi har gjort tidligere, og vi vil på den måten arbeide for å få til et styrket tilbud totalt sett.


Høstens program

Kulturmedarbeider Glenda Johansen har sammen med enhetslederen spikret sammen høstens program, som byr på stykker med stor variasjon.

– Vi har nylig vært på Riksteatrets lansering, og vi ble veldig positivt overrasket. Det er et bredt spekter av teater vi får se utover høsten, sier Hestad.

Teaterstykkene som kommer til Kulturhuset er «Heia Flåklypa», «Min kamp» og «Snåsamannens sang». Den nye enhetslederen ser ikke bort fra at det kan komme flere arrangementer på plakaten.

– Framover ønsker vi å jobbe for å få til et mest mulig variert og bredt spekter, sier Hestad, som påpeker at det ikke bare er Kulturhuset som er arena for kulturarrangement i kommunen. Nærøy folkebibliotek er også en av dem.

– Funksjonen vår i dag er så mye mer enn å være et sted folk kommer for å leie ei bok. Vi er også veldig opptatt av å tilby opplevelser, sier bibliotek- sjefen, som kan fortelle at de har mye på planen for høsten også ved biblioteket.


Åpen for innspill

De er alle enige om at tida framover kommer til å bli innholdsrik for folket. Det er også flere kjente filmer på tur til kinoen.

– Det handler om å være på offensiven med å få hit det som Riksteatret ikke har, sier Hestad, som gjerne tar imot tips fra folket.

– Vi vil gjerne ha ønsker fra publikum på hvilke kultur- arrangementer de ønsker.