GRONG

Ja til småkraftverk i Grøndalselva

arkiv

GRONG: Formannskapet i Grong stiller seg positiv til at Namdal Kraft AS får bygge et småkraftverk i Grøndalselva. Prosjektet har en kostnad på 130 millioner kroner og det er beregnet en årlig middelproduksjon på 32,1 GWh.

Dammen som planlegget etablert i den nedre delen av elva, vil bli på 28 dekar. Det er behov for å bygge 1,1 km ny veg inn til inntakspunktet og det er beregnet at utbygginga vil gi 62.000 kubikkmeter steinmasse som kan benyttes i tilknytning til utbygging av E6 i området. Det er NVE som avgjør konsesjonssaken.