FOSNES

Ja til utbygging på Mo gård

arkiv

FOSNES: Formannskapet i Fosnes har sagt ja til planene om utbygging og ombygging ved Mo gård på Salsnes. Firma Albert Collet har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om ombygging av deler av eksisterende bygningsmasse og bygging at et nytt bygg som skal øke overnattingskapasiteten på gården.

Selskapet har samtidig fått ja til sin søknad om flytting av atkomstvegen og etablering av ny parkeringsplass. I søknaden vises det til at økt standard og kapasitet på overnattingstilbudet er nødvendig for å møte markedets forventninger.