Leka-lensmannen er en utdøende rase

Lensmann Ole Kristian Holand på Leka tror selv at det kan bli vanskelig å rekruttere noen som er villige til å ta over hans jobb når han etter hvert blir pensjonist.

EN UTDØENDE RASE: Driftsenhetsleder Svenn Ingar Viken (fra venstre), politisjef Nils Kristian Moe og lekalensmann Ole Kristian Holand er enige om at det kan bli vanskelig å rekruttere nye politifolk i stillinger som den Holand har i dag. Til det er ansvaret for stort, og det er langt til neste kollega. 

arkiv

LEKA: – Det er ikke slik unge politifolk vil jobbe. De vil ha organisert arbeidstid, og de vil være del av et fellesskap, sier Holand som i sin tid på Leka lensmannskontor stort sett har vært tilgjengelig døgnet rundt.

– Jeg legger telefonen fra meg når jeg står i dusjen. Ut over det er jeg stort sett tilgjengelig når noe skjer, sier han.

Men den døgnkontinuerlige beredskapen lensmenn som Holand har på en slags frivillig basis, er ikke noe politimester Nils Kristian Moe kan ha med i sine beregninger.

– Jeg må gå ut fra en beredskap som består av de folkene som er på jobb. Skjer det noe etter klokka 16 så er det en patrulje fra fastlandet som skal rykke ut. Har vi da to patruljebiler i sving i Namdalen er sjansene mye større for at politi kommer til Leka fortere enn ved dagens ordning der bare deler av døgnet er dekket av to biler, sier Moe.

For politikerne på Leka var det forebyggende aspektet med å ha lensmann på øya viktig.

– Det forstår jeg godt. Utfordringen er imidlertid å sørge for forebygging og beredskap for hele Namdalen, sier Moe.