Politimester står fast ved lensmannskontor i Namsos, Nærøy og Grong

Leka må klare seg uten lensmann

Politimester Nils Kristian Moe besøkte politikerne på Leka og i Bindal mandag. Han kunne ikke love fortsatt bemannet kontor.

ORIENTERTE OM FRAMTIDA: Politimester Nils Kristian Moe kunne ikke love politi med eget kontor på Leka i framtida til varaordfører Kristin Floa, ordfører Per Helge Johansen og resten av kommunestyret. 

arkiv

LEKA: – Det er ikke mulig å ha bedre kontakt mellom politi og publikum enn å ha en lokal lensmann som bor fast i kommunen. En type lensmann dere har på Leka nå, sa politimester Nils Kristian Moe da han møtte kommunestyret.

Hans utfordring i politireformen er å sørge for en nærhet til politiet over hele Namdalen og hele Trøndelag.

– Det er vanskelig forenlig med å ha 11 lokale lensmannskontor som vi har i dag, sa han.

Les også:

Leka-lensmannen er en utdøende rase

Lensmann Ole Kristian Holand på Leka tror selv at det kan bli vanskelig å rekruttere noen som er villige til å ta over hans jobb når han etter hvert blir pensjonist.

Mer på vegen


Moe viste til skissen som er utarbeidet for hvordan politiet i Namdalen skal organiseres i framtida.

I dag har Namdalen omkring 1,5 patruljebil på vegen til enhver tid. Det vil at i deler av døgnet er det bare en, og andre deler to.

– Min ambisjon er at ved å endre strukturen på lensmannskontorene fra 11 til tre, det vil si Namsos, Grong og Nærøy, så vil vi få frigjort så mye ressurser at vi kan ha to biler ute på vegen hele tida, fortalte Moe.

I tillegg er politiet pålagt av Stortinget å ha ei ordning der alle kommuner får fysisk besøk av politiet gjennom en politikontakt minst hver uke som skal overta noe av en rollen som lensmannen har i dag.

– Men hvordan funksjonen med politikontakt skal organiseres er vi fremdeles på søken etter. Vi er heller ikke helt sikre på om det vil bli en fast kontaktperson for den enkelte kommune, eller om dette skal være en del av tjenesten til de som er ute på vegen i patruljebilen, sa Moe.


Rådmann bekymret


Fungerende rådmann Bjørn Arne Laugen var bekymret for at dette ville bli en kontakt mellom politiet og ledelsen i kommunen.

– Vil denne politikontakten på sine besøk være her på kommunehuset og prate med kommunens folk, eller vil vedkommende være rundt i kommunen for å treffe folk, spurte han politimesteren.

– Jeg mener det er en forutsetning at politiet skal ha god kontakt med kommuneledelsen. Men den aller viktigste oppgaven blir å ha kontakt med folk flest. Besøke skoler og barnehager, og drive forebyggende politiarbeid, opplyste Moe.