NAMDALSEID

Sanerer renseanlegg i Namdalseid

arkiv

NAMDALSEID: Det er tidligere satt av tre millioner kroner til sanering av renseanleggene på Korsen og ved Statland skole. Etter at anbudsrunden er gjennomført, viser det seg at arbeidene vil koste litt i overkant av fem millioner kroner.

Rådmannen foreslår at politikerne vedtar at prosjektene gjennomføres i løpet av høsten og at de økte kostnadene finansieres ved låneopptak. 78 prosent av kostnadene knyttes til at renseanlegget ved Korsen skal saneres og at kloakken skal overføres til Fallet renseanlegg.