Skjenkekontrollen har tatt i bruk nytt system

To prikker til utested

I januar ble nytt prikksystem innført, og nå er et utested i Namsos ilagt to prikker for overtredelse av alkoholloven.

Standardiserte regler: For å sikre enhetlig håndheving av regelverket for skjenking av alkohol, ble det fra nyttår innført standardiserte regler om prikkbelastning med angivelse av hvor mange prikker hver overtredelse skal resultere i. 

Skjerpet: Daglig leder Anne-Bruun Olsen ved Onkel Oskar. 

arkiv

NAMSOS: Natt til 1. mai avla skjenkekontrollen Onkel Oskar et besøk og fant det de oppfatter som brudd på forskriftene:

* Det ble observert at personer drakk alkoholholdig drikk på fortauet utenfor inngangen, men de ble ikke fratatt drikke av dørvakt da de skulle inn.

* Åpenbart påvirkede personer ble gitt adgang til stedet.

* Det var dårlig kontroll inne i lokalet, da en åpenbart påvirket person fikk drikke av andres glass.

Namsos kommune er skjenkemyndighet, og de konkluderer med at utestedet ikke har utøvet bevillingen på en måte som oppfyller vilkår i alkoholloven.

– Onkel Oskar tildeles to prikker ved overskredelser jf. forskrift til alkoholloven paragraf 10.3. Det gjelder åpenbart beruset person i lokalet.

Daglig leder Anne Bruun-Olsen beklager det som har skjedd, men er samtidig glad for det nye prikksystemet som er innført.

– Det gjør det mer forutsigbart for bransjen. Systemet er mer konkret enn tidligere.

Bruun-Olsen sier utestedet hele tida har fokus på å overholde regelverket.

– Vi blir av mange oppfattet som strenge, og slik må det være. Nå blir vi enda mer skjerpet, og stillingsinstruksene blir repetert på alle personalmøter, sier Anne Bruun-Olsen.

Dersom bevillingshaver får 12 prikker i løpet av en toårsperiode, skal bevillingen inndras i én uke. Ved flere prikker i samme periode skal inndragningslengden økes tilsvarende.