Venstre-frykt for rasering

Venstre i Vikna og Namsos frykter at flytilbudet for Namdalen blir rasert.

Tilbud: Tre flyselskap ønsker å drive regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017, der flyplassene i Rørvik og Namsos (bildet) er inkludert. foto: tone aftret 

Bekymret: De to Venstre-lederne Anne C. Holm og Bjørn Ola Holm er bekymret for flytilbudet for Namdalen. foto: privat 

arkiv

NAMSOS/VIKNA: De to lokallagslederne Anne Cecilie Holm i Namsos og Bjørn Ola Holm i Vikna ser med uro på den nye anbudsutlysninga for flyruter i Nord-Norge, der flyplassene i Rørvik og Namsos er inkludert.

– Vi er bekymret for at sluttforhandlingene kan gi oss et rutetilbud som kan rasere flytilbudet i Namdalen, med dertil nedgang i trafikken, sier Anne Cecilie Holm og Bjørn Ola Holm.

Sist uke ble det kjent at tre selskap ønsker å drive regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017: Danish Air Transport AS (DAT), FlyViking AS og Widerøes Flyveselskap AS.

At samferdselsministeren mener at kapasiteten på flyrutene vil øke fra 2017 er vel og bra, men Bjørn Ola Holm mener likevel at rutene det legges opp til i anbudet er for dårlige.

Ankepunkt

– For oss i Vikna er ankepunktet at tidstabellen det er lagt opp til, medfører så kort tid fra første ankomst til siste avgang fra Gardermoen. Tida i Oslo sentrum er redusert fra åtte til tre og en halv time. Det vi i dag får gjort på en dag, vil vi trenge to til tre dager til.

– Like alvorlig er det at det ikke vil være mulig å sende for eksempel servicepersonale opp fra Oslo til industrien her i Vikna. Det er trist at samferdselsministeren avviser disse dramatiske konsekvensene for næringslivet, sier Holm.

Han viser til at Ytre Namdal er en region med sterk vekst.

– Det er viktig at storsamfunnet bidrar slik at næringsliv og befolkninga for øvrig får gode vilkår for videre utvikling, sier Holm.

Støtte

Holm får full støtte fra Anne Cecilie Holm i Namsos Venstre.

Hun mener også anbudsutlysninga for flyrutene i Namsos er for dårlig.

– Vi ønsker å ta saken videre til Venstre på Stortinget, slik at de kan forsøke å legge press på samferdselsministeren når han nå skal gjennomgå de tilbudene som har kommet og velge utforminga på flyrutene til Namdalen i perioden 2017-2021.

– Uhyre viktig

På Stortinget møter initiativet fra Namdalen stor interesse. Stortingsrepresentant Andrè Skjelstad sier han har stor forståelse for initiativet fra Venstre i Namdalen.

– Venstre på Stortinget har fulgt anbudsutlysninga for nye flyruter for blant annet Rørvikog Namsos med interesse. Vi er glade for at det nå ser ut til å være tre selskap som har lagt inn tilbud på rutene i Nord-Norge.

– Men det er uhyre viktig at rutetilbudene gjenspeiler de ønsker og behov som næringslivet og befolkninga ønsker seg lokalt. Vi ønsker å se nærmere på om vi kan få gjort noe med denne saken fra vår posisjon på Stortinget, sier Skjelstad.