Ap må satse på Namdalen

arkiv

Det er litt over ett år igjen før neste stortingsvalg. Nominasjonsprosessen går nå inn i en avgjørende fase for alle partier. I inneværende stortingsperiode er det ingen representanter fra Namdalen. En skal svært langt tilbake i tid for å finne en tilsvarende situasjon.

Derfor er nominasjonsprosessen svært viktig. Vikna Ap og Nærøy Ap har foreslått Terje Sørvik som sin kandidat. Det er gledelig at dagens fylkesråd Sørvik har sagt seg villig til å være en aktuell toppkandidat for Nord-Trøndelag Ap.

Arbeiderpartiet må ta hensyn til mange faktorer når de skal spikre ei liste til stortingsvalget. Kjønn, geografi, alder, erfaring og tillit fra fagbevegelsen må krysses av. Det ligger i kortene at det vil bli en beinhard kamp om posisjonene. Det er en styrke, men sårene i ettertid må ikke bli for dype.

Det er sterke navn som er aktuelle på lista til nominasjonskomiteen, men namdalingene bør få sin kandidat de kan kjempe for i valgkampen. Ap står fjellstøtt i Nord-Trøndelag, men noen må bort fra sikker plass om det skal bli plass for Sørvik. Det blir i så fall stortingsrepresentant Arild Grande.

Grande har ikke gjort noen dårligere jobb for Namdalen enn andre stortingsrepresentantene på nordtrøndelagsbenken i denne perioden. Men politikk handler om makt og posisjoner. Derfor bør namdalingene samle seg enten om Terje Sørvik fra Rørvik eller Jorid Nordmelan, opprinnelig fra Namsos, som også har sagt seg villig til å være en toppkandidat for Ap.

Det er et sterkt signal når Vikna- og Nærøy Ap ønsker Sørvik på Stortinget. Skulle disse to kommunene slå seg sammen, vil de bli den største oppdrettskommunen i landet. Uavhengig av en kommunesammenslåing eller ikke, er den «blå» næringa avhengig av å ha en sterk talsmann. På samme nivå som Lars Peder Brekk (Sp) var det for den grønne landbruksnæringa.

Det er behov for et regjeringsskifte ved neste valg for å styrke blant annet distrikts- og regionalpolitikken. Namdalen trenger folk på Stortinget som har tilgang til maktens korridorer. Den rollen bør Nord-Trøndelag Ap ta – med en namdaling på laget. Våre ordførere, næringslivsledere og tillitsvalgte i fagbevegelsen har tidligere hatt utbytte av å ha kontakt med namdalinger på «tinget». Tør Nord-Trøndelag Ap å hoppe bukk over Namdalen i høst?