Ny festekontrakt med Blåfjell AS

arkiv

LIERNE: I forbindelse med Blåfjell AS sine planer om utbygging på Jule industriområde, er det ønskelig med en snarlig tilgang på arealer som er regulert til næringsformål, men som er eid av Kurt Totsås.

Rådmannen har forhandlet fram en avtale om festekontrakt med grunneieren som formannskapet skal behandle neste uke. Kontrakten innebærer ei årlig festeavgift på 36.320 kroner og det forutsettes at det inngås en avtale med Blåfjell AS om framleie eller leie av området.