20 bussklager avvist

Ingen politisk støtte fra fylkesråden for samferdsel til foreldre i Bangdalen som har klaget på skoleskyss.

IKKE HØRT: Klagestormen fra Bangdalen på omlegging av skoleskyss og redusert busstilbud blir kontant avvist. Nå havner saken på Fykesmannens bord. 

arkiv

NAMSOS: – Hver enkelt sak er etter min vurdering behandlet i tråd med gjeldende lov og regelverk, og det er fattet et vedtak som er i overensstemmelse med rettighetene til fri skoleskyss, heter det i innstillinga fra fylkesråd for samferdsel, Tomas Iver Hallem. Som dermed avviser klagene fra foreldre/foresatte til 20 elever i Bangdalen på omlegging av skoleskyssen fra skolestart nå i høst, og anbefaler at saken oversendes Fylkesmannen.


 • Dette er bakgrunnen for saken:

  Bangdalingene varsler busskamp

  Skolebarna må bytte buss på Klinga, og Bangdalen kan bli uten rutebussforbindelse for første gang siden Bangdalsruta begynte å kjøre i 1947.

  og

  Mener nye skyssrutiner skaper utrygg skoleveg

  Gir ikke opp skolebusskampen

  Foreldre i Bangdalen ber Fylkesmannen gripe inn og oppheve skoleskyssvedtak.


Krangel

I sommer kom det nesten til åpen krangel mellom foreldre i Bangdalen og Nord-Trøndelag fylkeskommune etter at fylket med et administrativt vedtak la om skyssordninga for skoleelever fra Bangdalen. Og det uten at foreldrene hadde en formell klageadgang.

Fylket snudde delvis i saken noe senere og fattet enkeltvedtak med klagerett for hver enkelt elev som blir berørt.Klagene fra foreldrene tok opp flere momenter, blant annet mente de at det ikke er akseptabelt at reisetida øker, og at ungene må bytte buss på ei strekning på 18 kilometer fra heimen til skolen. De oppfattet at endringene kom kun som en følge av at fylkeskommunen skal spare penger.

Videre viste foreldrene til Trygg Trafikks anbefalinger og veileder, og mente bussbytte på Klinga medførte både større risiko og var egnet til å skape utrygghet hos de yngste elevene.

Forsvarlig

Fylkesråden mener at elevene i Bangdalen fortsatt får et forsvarlig tilbud, innenfor normene som gjelder for skoleskyss.

– Fylkeskommunen er ansvarlig for å organisere og tilrettelegge et mest mulig rasjonelt og økonomisk forsvarlig skyssopplegg – som samtidig oppfyller elevenes rettigheter til fri skoleskyss, påpeker fylkesråden med henvisning til de vurderingene som er gjort av administrasjonen i fylkeskommunen.Og viser videre til at kostnadene til skoleskyss har økt betydelig de siste årene.

– Dersom klagen tas til følge vil konsekvensene være at kravet til samordning av skoleskyssen svekkes. Det vil medføre en ytterligere økning i fylkeskommunens kostnader til skoleskyss, skriver fylkesråden.

Saken behandles i fylkesrådet 6. september.