Fraværsreglene har en prøveperiode på tre år

Innføringa av fraværs- grensa vil i første omgang gjelde i en periode på tre år – og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se på konsekvensene av regelendringene.

KUNNSKAPSMINISTER: Torbjørn Røe Isaksen. 

arkiv

NAMSOS: – Vi vil følge med på virkningene av fraværsgrensa undervegs, men med en milepæl etter tre år. Da vil vi få et godt grunnlag for å vurdere om vi skal videreføre ordninga, sier kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no om regelendringene.

Overfor NRK avviser imidlertid kunnskapsministeren kritikken rettet mot reglene for ugyldig fravær ved kjøretimer.

– Det aller viktigste når du er på skolen, er at du er i klasserommet og lærer, og da må andre ting settes i andre rekke, sier kunnskapsministeren.

Han understreker at det er det udokumenterte fraværet han vil til livs, men at elever også kan ha gode grunner til å være borte fra skolen.

Fravær ved kjøretimer er ikke gyldig; men det er disse;

Gyldig fravær:

Helse- og velferdsgrunner

Arbeid som tillitsvalgt

Politisk arbeid

Hjelpearbeid

Lovpålagt oppmøte

Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.