Fylkesråden for samferdsel avviser klagen fra to skoleelever i Vikna

arkiv

VIKNA: Fylkesråden for samferdsel avviser klagen fra to skoleelever i Vikna som har klaget på reisetida til og fra skolen. De to elvene som går i 6. og 10. klasse, har delt bosted og er avhengige av skoleskyss – 30 kilometer hver veg – annenhver uke.

Etter ei omlegging av skysstilbudet/kjøreruta for skoleskyssen i det aktuelle området dette skoleåret, må de to elevene pendle to timer og 45 minutter daglig annenhver uke.

– Elevenes samla reisetid blir i dette tilfelle på cirka en time og 35 minutter morgen og cirka en time og 10 minutter om ettermiddagen annenhver uke. Ut fra dette vurderes samlet reisetid morgen og ettermiddag annenhver uke som forsvarlig, konkluderer fylkesråden.

Som videre viser til at i vurderingen blir gangtid, ventetid og tid på transportmiddelet sett i sammenheng. I tillegg blir elevens alder vektlagt.

– Samtidig skal organiseringa av skyssen være mest mulig rasjonell og økonomisk forsvarlig. Hva som er akseptabel reisetid, må derfor avgjøres etter en konkret vurdering, heter det fra fylkesråden.

Han innstiller på å avvise klagen og sende saken til Fylkesmannen.