Laksesesongen i Namsenvassdraget er over

Pangstart dabbet av i juli

Det begynte så bra, men så kom juli med varmt vær og lite vann. 2016-sesongen i Namsenvassdraget ble en gjennomsnittssesong.

FIN KVELD: Sællegvaldet en fin sommerkveld i Namsen. Jan Olav Tømmerås (innfelt) karakteriserer 2016-sesongen som en gjennomsnittlig sesong. foto: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Per nå er det innrapportert fangster på mellom 22 og 23 tonn. Erfaringsmessig blir det noe etterrakst, så vi lander vel på mellom 23 og 24 tonn et sted, mener Jan Olav Tømmerås som er leder i Namsenvassdraget elveeierlag.

Les også:

Nå er det snart fanget elleve tonn laks

I 2014-sesongen ble det fanget totalt 19 tonn laks i Namsenvassdraget. Nå, snart en måned ut i årets sesong, er det allerede fanget elleve tonn.

Ble en kjempestart


Da sesongen startet 1. juni ble det fisket godt, både i elva Namsen og i fjorden. NINA som har utplassert ei prøvenot mellom Otterøya og Statland, kunne melde om store fangster og stort innsig av laks i fjorden, spesielt av mellomstor og storlaks.

– Laksen som ble tatt var stor og fin. Hele juni var en god måned for laksefiskerne, sier Tømmerås.


Juli var dårlig


Men så opprant juli med varmere vær og lite vann – og fisket dabbet av.

– August har vært en mer normal måned, sier Tømmerås som omtaler 2016-sesongen som en normal sesong i nyere tid.

Dette i motsetning til fjorårssesongen som var den beste sesongen på ti år. I 2015 ble det fisket 30 tonn laks i Namsen.

Det er imidlertid ingen grunn til bekymring over dårlig fiske i år.

Les også:

Robert dro på land en 19 kilos laks

– Alle fiskeres drøm

Søndag ble sesongens hittil største laks tatt i Namsen. På valdet Hekten fikk fisker Robert Martinsen oppfylt drømmen om å lure storlaksen på kroken.

Nok laks som gyter


– Vi har gytebestandsmålvurdering i vassdraget, og det er nok laks som gyter, beroliger Tømmerås.

Han legger til at laksetrappene i vassdraget med telleapparat har registrert at oppgangen av laks er normal, for ikke å si litt over normalen.

– Og på videoovervåkinga har vi registrert at det er mye stor laks som har passert laksetrappene, sier han.


Positiv omtale hjelper


– Hva sier valdeierne om salget av fiske i 2016?

– Enkelte har sagt at de har hatt større belegg enn vanlig. Jeg har ikke oversikt over den biten, men vi vet at en del har avtaler med fiskere som kommer igjen år etter år. Det viser seg også at etterspørselen etter fiske øker når fiskerne får gode fangster, sier han og legger til:

– Når den yngre generasjon fiskere sprer bilder av laks de har fått i sosiale medier, ser vi at det gir ringvirkninger for dem som driver i bransjen.