Mener nye fraværsregler neglisjerer viktigheten av yrkesfag

Raser mot nye regler

Mange yrkesfagelever er pålagt å ha førerkort – men kjøretimer gir ikke gyldig fravær. Uholdbart, mener Grete Johnsen (17) og medelevene.

KAN STRYKE PÅ GRUNN AV OPPKJØRING: Grete Johnsen (foran) og medelevene på Vg2 på ambulansefag på Olav Duun videregående skole mener de nye fraværsreglene er lite gjennomtenkt. Bak fra venstre: Ingerine Abel, Ola Flataas, Kristoffer Vollan, Sandra Pedersen, Markus Frisendal, Astrid Kornet, Henriette Mathisen, Eilif Bjerkan Klev og Ole Kjetil Høinvåg.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Etter sju år uten maksgrense for elevfravær på videregående skoler, er det nå innført ei grense på ti prosent på udokumentert fravær.

Nå regnes fraværet fra timer i enkeltfag – ikke elevenes totale fravær – og elever som har mer enn ti prosent fravær i ett fag, vil ikke få karakter i faget.

Det skaper problemer for mange yrkeselever.

– Henger ikke på greip

Grete Johnsen, som går andreåret ved ambulansefag på Olav Duun videregående skole mener det er rystende og uakseptabelt at kjøretimer ved godkjente trafikkskoler ikke er en del av unntaksbestemmelsene for fravær.

– For å være ambulansepersonell, er det nødvendig med førerkort. Den rigide fraværsgrensa sier at dersom vi skal ha kjøretimer i skoletiden, må vi bare bite det i oss og ta av ti-prosenten, sier Johnsen og eksemplifiserer:

– Jeg har to timer norsk i uka. Dersom jeg har kjøretime den timen, og dette skjer to til tre ganger, stryker jeg i faget norsk. Jeg stryker i ett fag fordi jeg skal ta førerkortet, fordi jeg vil ha lærlingplass? Dette henger ikke på greip, og dette er absolutt ikke gjennomtenkt av regjeringa, sier eleven som også er aktiv i AUF.Og hun er ikke alene om å være frustrert over de nye fraværsbestemmelsene.

– Dette gjelder ikke bare på ambulansefag, dette rammer spesielt oss på yrkesfag først og fremst. De aller fleste lærlingplassene krever at elevene skal ha førerkortet for å få utført jobben. Er dette regjeringas måte å si at de ikke satser på yrkesfagelever? spør hun retorisk.

– Mistenkliggjørende

– Hva gjør disse reglene med dere elever?

– Fraværsgrensa var ment for å hindre skulkerne i å skulke. Men det er ikke bare det som blir hindret. Fraværsgrensa er både urettferdig og mistenkeliggjørende. Jeg tror elevene i den norske skolen presterer bedre uten ei fraværsgrense hengende over seg. Jeg ønsker å la det være opp til læreren å bedømme om det er nok grunnlag for å gi karakter i et fag. Det handler om tillit, både til læreren og eleven, sier Johnsen med full støtte fra medelevene på ambulansefag-utdanninga på Olav Duun videregående skole.