Kommunereformdebatten i Nærøy og Vikna:

Ungdommen uteblir

Temperaturen var betydelig lavere under kommunereformmøtet på Kolvereid enn på Rørvik. Men de unge uteble begge steder.

UTEBLE: Ungdom under 35 år var nesten helt fraværende under folkemøtet på Kolvereid torsdag, omtrent som på Rørvik uka før. 

arkiv

KOLVEREID: Tirsdag kveld var Kolvereid arena for folkemøte om intensjonsavtalen mellom Nærøy og Vikna, det sjette av åtte folkemøter i Nærøy. Rundt hundre personer kom til Kolvereidvågen møtelokale. Interesserte under 35 år var imidlertid så godt som fraværende. Det samme skjedde under folkemøtet på Rørvik sist torsdag.

Engasjementet var atskillig større i Vikna. På Kolvereid var det knappe ti personer som stilte spørsmål eller kom med innlegg. Møtet varte da heller ikke mer enn knappe en og en halv time. Av denne tida brukte ordfører Steinar Aspli 55 minutter til å orientere om avtalen og prosessen fram mot den.

– Sperret opp øynene

Møtedeltakerne signaliserte både ja- og nei-holdninger til avtalen, selv om mange uttrykte skepsis. Håkon Hermanstrand var blant dem som gikk klart inn for å si ja.

– Jeg har vært for kommunesammenslåing, er det fortsatt og synes intensjonsavtalen er bra, sa Hermanstrand.

Mest skeptisk var Ole Krogstadmo: – Jeg sperret opp øynene da jeg så avtalen og skjønte at dette ville bli diskusjon. Jeg har snakket med mange i Vikna, og det er ikke en sjel der utenom ordføreren som vil godta denne avtalen. Og da er det på grunn av kommunesenteret.

Han fikk støtte av Gunnar Erik Volden: – Hvordan begynne et godt samarbeid når ikke avtalen er helt på plass? undret Volden, som selv sitter i kommunestyret for Senterpartiet.

– Ingen blir oppsagt

Flere stilte også direkte spørsmål til ordføreren. Kan Fylkesmannen overkjøre folkeviljen? Hvor mye tjener Nærøy på sammenslåing? Må noen gå fra jobbene sine? Hva skjer om Nærøy sier ja og Vikna sier nei? var blant det Steinar Aspli måtte svare på.

– Ingen blir oppsagt, jeg vil være forsiktig med å si at vi tjener på det og Fylkesmannen står fritt i å råde departementet, var noe av det han svarte. Ordføreren gjennomgikk intensjonsavtalen og prosessen fram til avtalen begge kommunestyrene nå har lagt ut til folkeavstemning 12. september.

Aspli oppsummerte mye av det som har vært trenden i Ytre Namdal mellom de to kommunene: – Vi er gode til å samarbeide. Helt til det kommer til lokalisering.